הצו הוצא בעקבות חריגות והפרות של תנאי היתר הפליטה, באופן שגרם לזיהום אוויר חזק ובלתי סביר. השרה גילה גמליאל: "לא נהסס לנקוט בכל הכלים העומדים לרשותנו"

אודיה שווץ פרסום: 12:29 - 31/01/21
מתקני כאו"ל והלפיד הבוער, הערב | צילום: המשרד להגנת הסביבה
מתקני כאו"ל, מרץ 2020 | צילום: המשרד להגנת הסביבה

בעקבות חריגות והפרות של תנאי היתר הפליטה: המשרד להגנת הסביבה הוציא צו מינהלי לחברת כרמל אולפינים (כאו"ל) מקבוצת בזן, וישקול נקיטה באמצעי אכיפה נוספים.

הצו הוצא לאחר שהחברה לא התקינה אמצעים להפחתת פליטות תחמוצות חנקן בשלושת דודי הקיטור שבמפעל, ולא עמדה בערך הפליטה של תחמוצות החנקן, באופן שגרם לזיהום אוויר חזק ובלתי סביר. מטרת הצו היא להפחית את כמות הפליטות ממתקני החברה באופן מידי, ועל כן קבע המשרד במסגרת הצו ערכי פליטה מחמירים למזהם תחמוצות החנקן מתנורי הפיצוח של החברה, וכן עמידה בקצב פליטה של 39 קילוגרם לשעה מכלל מקורות הפליטה של החברה. 

שני מקורות פליטת תחמוצות החנקן העיקריים של חברת כרמל אולפינים הם דודי הקיטור ותנורי הפיצוח. במסגרת היתר הפליטה, נדרשה החברה להגיש תוכנית ולהתקין אמצעים להפחתת הפליטות מדודי הקיטור עד ל-1 בינואר 2021 – אולם הדבר לא בוצע במועד. כמו כן נקבע קצב פליטה שעתי העומד על 47 קילוגרם לשעה לכלל מתקני החברה והשימוש בתנורי הפיצוח הוגבל לשמונה מתוך עשרה תנורים בכל עת. התקנת אמצעי הטיפול בדודי הקיטור היתה אמורה להביא להפחתה משמעותית של תחמוצות החנקן. החברה פנתה אל המשרד כמה פעמים בבקשה לדחות את מועד התקנת אמצעי הפחתת הפליטות של דודי הקיטור עד למאי 2022 בשל אילוצים הנובעים מהתפרצות הקורונה, וכן מה שהגדירה כ"קשיים כלכליים" שאליהם נקלעה. לאחר שהמשרד דחה את בקשותיה, פנתה החברה ימים ספורים לפני מועד כניסת הדרישה לתוקף והציעה, כי במסגרת התקנת אמצעים להפחתת פליטות היא תבצע הפחתה משמעותית יותר של הפליטות מתנורי הפיצוח, תחת ההפחתה הצפויה מדודי הקיטור. 

יצוין, כי אחד הנימוקים היה שהפחתת תחמוצות החנקן מתנורי הפיצוח – נוסף על ההפחתה הצפויה מדודי הקיטור החל במאי 202 –  תביא לכך שפליטות תחמוצות החנקן ממתקני החברה יצומצמו בכמות משמעותית עד לתום תוקף היתר הפליטה בשנת 2023, ואף יהיו נמוכות יותר מאלה שהיו צפויות על פי דרישות היתר הפליטה. המשרד בחן את הצעת החברה ומצא כי לא ניתן להסתפק באמצעים אלה, וכי נוסף על כך יש להוריד את קצב הפליטה השעתי לכלל מתקני החברה בהתאמה. 

לאחר שנמצא כי החל ב-1 בינואר החברה הפרה את תנאי היתר הפליטה, בכך שלא התקינה את האמצעים הנדרשים, שלח מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה לחברה התראה והזמנה להעברת טיעונים בכתב בדבר כוונתו לנקוט אמצעי אכיפה בגין הפרות אלו. בשל אי העמידה בתנאי ההיתר, המשרד שוקל לנקוט נגד החברה אמצעי אכיפה נוספים, מעבר להוצאת הצו, ובכלל זה הטלת עיצום כספי.

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "לא נאפשר כל חריגה או הפרה של תנאי היתר הפליטה לאוויר שניתנו למפעלים, ונפעל כדי להפחית את הפליטות באופן מידי. לא נהסס לנקוט בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי להבטיח סביבה נקייה ממזהמים למען בריאות הציבור".

שרית גולן, יו"ר איגוד ערים, מסרה בתגובה: "אני מברכת את המשרד להגנת הסביבה בהחלטתו לנקוט בפעולות אכיפה נגד חברת כרמל אולפינים. פעם אחר פעם קבוצת בזן, על חברותיה השונות, מוכיחה כי לא ניתן לסמוך עליה על רקע הפרת היתרי הפליטה והחוק. זו גם הסיבה שעמדת איגוד ערים, על 12 הרשויות החברות בו, כמו עמדת המשרד להגנת הסביבה, דורשים את סגירת התעשייה הפטרוכימית כולה במפרץ חיפה. אני מצטרפת לקריאה אל ועדת המנכ"לים, שתכריע בימים אלו, שיקבלו את ההחלטה לסגור את המפעלים הללו תוך קביעת תאריך שלא יאוחר משנת 2025. לא זו בלבד שאסור לאפשר לבזן להתרחב ולהקים מפעלי ייצור המבוססים על דלקים פוסיליים, אלא יש לדרוש את הפסקת פעילותם לחלוטין".