הוועדה המקומית תדון בהקמת מבנה בן תשע קומות ברחוב הנמל, בו יוצעו 29 יחידות דיור לצד שימושים נוספים. מהנדס העיר ממליץ להקצות 150 מ"ר לעירייה לטובת מרכז קהילתי או חינוכי

אודיה שווץ פרסום: 11:22 - 03/02/21
סמטת רחוב הנמל | צילום: שירות רדיו חיפה
סמטת רחוב הנמל | צילום: שירות רדיו חיפה

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תדון בשבוע הבא בתוכנית להקמת בניין עם שימושים מעורבים – למגורים, מסחר ותעסוקה – ברחוב הנמל, כחלק ממרקם עירוני מתחדש. הפרויקט צפוי להוות מוקד של פיתוח עירוני בעיר התחתית, כחלק מהחזון העירוני.

מדובר במגרש שבו קיים מבנה בן קומה אחת מסוף שנות ה-30' של המאה שעברה, שנבנה כמחסן בהתאם לתוכנית, וגובהו כחמישה מטרים. התוכנית הנדונה מציעה שינוי ייעוד החלקה, משטח אחסנה לאזור עירוני מעורב, לצורך הקמת מבנה בן תשע קומות. בסך העל יוצעו במבנה שיוקם 29 יחידות דיור, כאמור לצד מתחמי מסחר, בילוי ואולמות אירועים, משרדים, אכסון מלונאי, מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות תרבות, פנימיות, מעונות סטודנטים, הוסטלים, דיור מוגן, חניה ותשתיות.

בהתייחסות צוות מהנדס העיר נאמר, כי מוצע לקבוע שהיזם יקצה יחידה בנויה ששטחה לא יפחת מ-150 מ"ר לעיריית חיפה, לטובת שימוש ציבורי לחינוך או לחברה כגון מרכז קהילתי. מהנדס העיר ממליץ להפקיד את התוכנית בכפוף לתנאים, בהם אישור המשרד להגנת הסביבה כי ננקטו הצעדים הנדרשים על ידי רכבת ישראל לצמצום הסיכונים מהרכבת, או לחילופין אישור לסקר סיכונים שיוכן על ידי מבקשי היתר הבנייה, תוך הטמעת מסקנותיו על פי הצורך במסגרת התוכנית.