היועץ המשפטי לממשלה הודיע לשר דוד אמסלם כי הוא מאשר את מינוי סגן מנהל רשות החברות כממלא מקום יו"ר ועדת המכרזים, ובכך תתאפשר כניסת חברות מועמדות לחדר המידע

אודיה שווץ פרסום: 12:49 - 18/02/21
נמל חיפה | צילום: ורהפטיג ונציאן
נמל חיפה | צילום: ורהפטיג ונציאן

הפרטת נמל חיפה תימשך כמתוכנן – זאת בעקבות קביעתו של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, לפיה ניתן למנות את סגן מנהל רשות החברות הממשלתיות כממלא מקום יו"ר הוועדה למכירת מניות המדינה. יצוין כי משום שטרם מונה מנהל חדש לרשות החברות או ממלא מקום, ועדת מכירת מניות החברה לא יכולה להתכנס. בשל כך, למשל, חלק מהחברות טרם קיבלו היתר להיכנס לחדרי המידע, מאחר וההיתר מחייב את אישור הוועדה ונוצר חשש שהליך ההפרטה יעוכב.

כאמור, כעת יימשך הליך ההפרטה כמתוכנן. אגב, העיכוב נגרם בשל חילוקי דעות בין מנדלבליט לשר הדיגיטל והסייבר, דוד אמסלם. כעת, אישר מנדלבליט למנות את אחד מסגני מנהל הרשות לתפקיד יו"ר ועדת המכרזים. יצוין כי עד באחרונה עמד בראש הוועדה ינקי קוינט, אך עם מינויו לפני כמה חודשים כמנהל רשות מקרקעי ישראל, נותרה ועדת המכרזים של הנמל חיפה ללא יו"ר. 

מנדלבליט ציין, כי על מנת שלא לגרום לפגיעה באינטרס הציבורי, מאז פניית היועצת המשפטית של רשות החברות הממשלתיות בעניין התקיימו בחינה מעמיקה של הסוגיה ושיח עם הגורמים הרלוונטיים, בהם הייעוץ המשפטי של משרד האוצר. "לאחר בחינת הנושא מקובלת עלי העמדה לפיה על אף הקושי המשמעותי ניתן למנות סגן מנהל של הרשות כממלא מקום יו"ר ועדת המכרזים, לתקופת הביניים שעד למינוי ממלא מקום לתפקיד מנהל הרשות", סיכם היועמ"ש לממשלה.