הנושא יידון לבקשת 11 חברי מועצה, הקוראים לראש העירייה, עינת קליש לחזור בה מהחלטתה: "הדרך הקלה היא לסגור בית ספר, הדרך החכמה היא לארגן אותו מחדש"

אודיה שווץ פרסום: 22:17 - 25/02/21
בית ספר גבריאלי | צילום: איבון סובולבסקי
בית ספר גבריאלי | צילום: איבון סובולבסקי

מועצת העיר חיפה תדון בישיבתה ביום שלישי בשבוע הבא בכוונה לסגור את בית הספר גבריאלי שבשכונת נוה פז – זאת לאחר ש-11 חברי מועצה חתמו על הבקשה לקיום ישיבה שלא מן המניין. על פי תשובת מזכיר העיר, ברכה סלע, "מאחר וקבועה ישיבת מועצה מן המניין שתתקיים ביום שלישי הקרוב, 2 במרץ, הנושאים הכלולים בדרישה לכינוס מועצה שלא מן המניין יועלו, על פי הנחיית היועצת המשפטית לעירייה, כנושא ראשון על סדר יומה של ישיבת המועצה ויתקיים בהם דיון בהתאם להוראות התקנון, כך שהלכה למעשה יתקיים דיון כהלכתו בנושא שעל סדר היום המפורט בדרישה לכינוסה של ישיבת מועצה שלא מן המניין".

על פי הבקשה, יידון בישיבה נושא "חיזוק בית הספר והמשך קיומו בשכונת נוה פז. החלטת ראש העירייה, עינת קליש לסגור את בית הספר גבריאלי נחתה על ההורים בהפתעה כרעם ביום בהיר.

לטענת ראש העירייה, מספר התלמידים בבית הספר נמוך והכיתות קטנות מדי. זוהי טענה אבסורדית; הרי אנו משוועים לחינוך איכותי בכיתות קטנות! בית הספר משרת כמה שכונות באזור חטיבת כרמלי, ונותן מענה למשפחות רבות בשכונות אלה. זהו בית הספר הממלכתי האחרון במזרח חיפה לאוכלוסיה החילונית.

"בית הספר משמש מסגרת קהילתית חמה וחשובה כמעט יחידה בשכונת נוה פז לילדים ולקהילה כולה, וסגירתו תפרק את הקהילה החמה באזורים אלה. ההפרדה ושליחת הילדים לכמה בתי ספר בנוה שאנן, תגרום לפגיעה קשה בילדים ולקושי בהסעת הילדים, מכיוון שלמשפחות אין כלי רכב ואין היכולת לממן הסעות.

"הדרך הקלה של הרשות היא לסגור בית ספר. הדרך החכמה היא לארגן אותו מחדש, לייצר מסגרת חינוכית אטרקטיבית שתמשוך קהילות חזקות משכונות חזקות, ויחזקו את הקהילה בשכונה. הדבר הכי תמוה הוא חוסר התקשורת של ראש העירייה קליש עם ההורים; אפילו שיחה לא התקיימה איתם לפני קבלת ההחלטה. היכן השיתוף שקליש 'מוכרת' לתושבי העיר כל יום כל היום?".

מכבי קרית מוצקין 320_100

עוד נכתב בבקשה, כי "מועצת העיר רואה בסגירת בית הספר טעות משמעותית וקוראת לראש העירייה לשנות ולהפוך את ההחלטה הפזיזה שהתקבלה, ולהמשיך להפעיל את בית הספר, לחזקו ולטפח אותו באופן מידי. לאור ההחלטה העקרונית על היפוך ההחלטה, מועצת העיר מנחה את ועדת החינוך העירונית להתכנס ולדון מחדש בסיבות לכשל בטיפוח בית הספר עד כה בנושא, תוך מציאת פתרונות אטרקטיביים, ארגון מחדש של בית הספר ויצירת מסגרת חינוכית נאותה".