בהודעה מסתמך המשרד על דברי יו"ר החברה לשעבר, יואב רמתי במועצת העיר. ביפה נוף הגיבו: "משמח שנפתרו כל הבעיות ובמשרד התחבורה מוצאים זמן לצפות בישיבות מועצה. הנושא ייבדק". לכל הפרטים

אודיה שווץ פרסום: 23:36 - 08/03/21
סאלי גליצנשטיין | צילום: דוברות נתיבי איילון
סאלי גליצנשטיין | צילום: דוברות נתיבי איילון

משרד התחבורה דורש מתאגיד יפה נוף להשיב יתרת כספים בסך של כ-74 מיליון שקל. כך עולה ממכתב ששלח היום (שני) רונן לוי, חשב בכיר במשרד לסאלי גליצנשטיין, מנכ"לית התאגיד.

במכתב ציין לוי, כי מהדוח הכספי של התאגיד לשנת 2019 עולה, כי קיימת יתרת זכות למשרד התחבורה בסך של 72,394 שקל. "יתרה מכך", הוסיף לוי, "לדברי יו"ר החברה לשעבר (יואב רמתי, א"ש), כפי שעולה מפרוטוקול ישיבת מועצת העיר חיפה מנובמבר, קיימת בחשבונות החברה יתרה של כ-74 מיליון שקל, אותה עליה להשיב למשרד. מדובר בסכום השייך למשרד התחבורה, ועל החברה להשיבו במלואו ולא יותר משבעה ימים מיום קבלת מכתב זה, ולהימנע מלעשות שימוש בכספים אלה עד למועד השבתם".

בהמשך מצטט לוי מדברים שאמר רמתי באותה ישיבת מועצה: "בספטמבר 2019, לאחר חקירה צולבת שלי בוועדת הכספים, מודיעים המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים כי אכן, משיקול דעת לקוי, לא דיווחו לדירקטוריון הקודם וכמובן לנוכחי. נמצאו 74 מיליון שקלים. זה כסף שהגיע ממשרד התחבורה לפעילויות שונות בתחום של הפקעת קרקעות ותחום של העתקות תשתית, בגלל ששם אתה קודם כל מקבל את הכסף מהמשרד ורק אחר כך מבצע את הפעילות. אם הפעילות לא בוצעה כי אותו בן אדם נפטר או היה פסק בית משפט בסכום אחר, הכסף נשאר בחברה – והיה אמור לחזור למשרד התחבורה".

מירי רגב | צילום: רדיו חיפה
מירי רגב | צילום: רדיו חיפה

מיפה נוף נמסר בתגובה: "משמח שנפתרו כל בעיות התחבורה במדינה ובמשרד התחבורה מוצאים זמן לצפות בישיבות מועצת העיר חיפה. לגבי אמיתות הטענות במכתב, הנושא ייבדק על ידי גורמי מקצוע. החברה תשיב במקום המתאים".

רמתי מסר הערב לרדיו חיפה: "כאמור במכתבו של  רונן לוי, אני הוא זה שזיהה את הסכום העצום שישב לאורך כל 20 השנים האחרונות בחברת יפה נוף, ואכן כתבתי מכתב לכלל הנהלת משרד התחבורה בדצמבר 2019, מתוך אחריות ציבורית. מכאן ניתן להסיק מדוע נדרשים לכהן בתאגידים מסוג זה אנשי מקצוע אשר יהוו בקרה על התהליכים המקצועיים בחברה. הנזק שנגרם על ידי הוועדה לניגוד עניינים בא לידי ביטוי גם במקרה זה, וראוי ורצוי שהלקח יילמד. יש לבצע לקחים ומסקנות, כיצד כשלו הביקורות במשרד התחבורה ובאוצר לנוכח גילוי זה לאורך השנים, ובמיוחד לאחר שנשלח מכתב בנדון לפני כשנה וחצי".

מכבי קרית מוצקין 320_100
יואב רמתי | צילום: יח"צ
יו"ר יפה נוף, יואב רמתי | צילום: יח"צ