על פי סיכום בין עיריית חיפה להנהלת המחוז במשרד החינוך, בית הספר בשכונת נוה פז ישוקם, ובאופן יוצא דופן יוכלו ההורים לבחור בין רישום לגבריאלי או לכל בית ספר אחר בסביבה

אודיה שווץ פרסום: 11:10 - 28/04/21
הפגנת תלמידי והורי בית ספר גבריאלי | צילום: יעל לוטן
הפגנת תלמידי והורי בית ספר גבריאלי, בחודש שעבר | צילום: יעל לוטן

בשורה להורים: בית ספר גבריאלי בשכונת נוה פז לא ייסגר. כך נודע לרדיו חיפה, זאת בהתאם לסיכום שהושג בין עיריית חיפה להנהלת המחוז במשרד החינוך, ושבהמשך יופץ גם להורי התלמידים.

עוד נודע, כי בבסיס הסיכום עומדת שותפות להבנה עמוקה, כי קיימים צורך וחובה מוסריים לתת מענה חינוכי מיטבי ושוויון הזדמנויות לתלמידי בית הספר, הזקוק לשיקום עמוק. גורם המעורה בהסכם מסר, כי "מכלול הצרכים הרחב, על כל ההיבטים הפדגוגיים, החברתיים כמו גם התשתיות הפיזיות, מצוי בתהליכי בחינה ובדיקה סדורים בחודשים האחרונים. במסגרת התהליך נבדקו גם תשתיות בית הספר על ידי מהנדס מומחה ממשרד החינוך, והתקבלה חוות דעת המחייבת חיזוק מפני רעידות אדמה ושיפוץ מקיף.

"לאור העובדה, כי התהליך הכולל טרם הסתיים, וכן קבלת תקציבי מדינה לבינוי מעוכבים בגלל היעדר תקציבי ממשלה, ההרשמה לבית הספר תישאר השנה פתוחה, ותעמוד בפני ההורים האפשרות לרשום את ילדיהם או לבית ספר זה, או לכל בית ספר בסביבה לבחירתם. משרד החינוך והעירייה ימשיכו בתהליכי הבדיקה עם הגורמים המקצועיים, בתיאום ובשיתוף פעולה מלא כנדרש, לשם הובלת מהלך רחב להתחדשות בית הספר".

בית ספר גבריאלי | צילום: איבון סובולבסקי
בית ספר גבריאלי | צילום: איבון סובולבסקי