את הבקשה העבירו 11 חברי אופוזיציה ושתי חברות קואליציה, הקוראים להפוך את בית הספר בנוה פז ל"עוגן קהילתי שכונתי ועירוני"

אודיה שווץ פרסום: 12:06 - 02/05/21
בית ספר גבריאלי | צילום: איבון סובולבסקי
בית ספר גבריאלי | צילום: איבון סובולבסקי

חברי האופוזיציה במועצת העיר חיפה, ושתי חברות קואליציה – שרית גולן ונעמה לזימי – מבקשים לכנס את המועצה לישיבה שלא מן המניין, בנושא בית הספר גבריאלי. בבקשה שהעבירו, קוראים 13 חברי המועצה להפוך את בית הספר שבשכונת נוה פז ל"עוגן קהילתי שכונתי ועירוני, שישמש מרכז לפעילות חינוכית, תרבותית ולפנאי איכותי עבור כל באי בית הספר; יצירת שכונה קולטת עלייה, המחבקת את מגוון המוצאים, הלשונות והתרבויות הקיימים במרחב השכונתי, ממנו מגיעים תלמידי בית הספר, תוך הנחלת רב תרבותיות וקבלת האחר לילדינו ולילדי העיר כולה; ועיצוב המרחב הפיזי של בית הספר בהתאם ובניית קהילה בת  קיימא, המעצבת את עתידה ואת סביבתה ברוח ערכית ובשיתוף מלא של כלל החברים בה". 

כזכור, וכפי שפורסם לראשונה ברדיו חיפה, התקבלה החלטה שלא לסגור את בית הספר בסיום שנת הלימודים, בהתאם לסיכום שהושג בין הנהלת המחוז במשרד החינוך לבין עיריית חיפה.

לצד הבקשה הועבר שורה של הצעות החלטה, הכוללות "שיקום ערוצי התקשורת בתוך בית הספר – הצהרת מחויבות מלאה של ההנהלה, הרשות המקומית, ההורים והילדים לחיזוק ומינוף בית הספר ברוח חזונו; יצירת שיח מבוסס אמון מתמשך, שקוף, הדדי ומתמיד בין בית הספר לבין ועדי הכיתות והוועד המרכזי של בית הספר – שיח שיעסוק בשיפור פעילות בית ספרית הנוגעת לכל המסגרות הבית ספריות, ולצורך תכנון המהלכים שיביאו לחיזוק כל קהילת בית הספר; חיזוק השיח השוטף המתקיים בין הצוות המקצועי של בית הספר לבין ההורים והילדים – על מנת להבטיח, באמצעות היערכות מתאימה, מצב שבו ילדים אינם נופלים בין הכיסאות, כשלצורך כך יש לתגבר את תקני הייעוץ החינוכי והפסיכולוגי בהקדם האפשרי; להתחיל באופן מידי תהליך ליווי וייעוץ עבור הנהלת בית הספר, באמצעות יועץ חיצוני שיסייע לשקם את ערוצי התקשורת בין ההנהלה לבין ההורים – ובמקביל, סיוע בחיזוק הקשר בין בית הספר למחזיקי עניין נוספים בעיר; לבצע פגישות מעקב שוטפות בעירייה, עם נציגי בית הספר, לצורך הערכה ומדידה של התקדמות בינוי ופיתוח בית הספר, לאור יעדים מוגדרים וברוח הדברים המופיעים במסמך זה; שיפור רווחתם של כל ילדי בית הספר – מבקשים להגדיל את המשאבים המכוונים לתמיכה בילדים ולמען העצמתם, על מנת לאפשר לכל ילד לממש את הפוטנציאל שלו, כאשר בכלל זה יש להטמיע בדחיפות עשייה תואמת התפתחות, הכוללת גם תגבור שעות ליווי פרטני בכל מקצועות הליבה, תגבור של איש חינוך נוסף בכיתות א'-ג', תגבור שעות מתי"א (מרכז תמיכה יישובי) לאבחון וכתיבת תוכניות התערבות לטובת הילדים, תגבור התמיכה המקצועית באמצעות תרפיסטים, תגבור ההכנה לכיתה א' בכיתות הגן, והענקת מחשב לכל ילד הנזקק לכך; הטמעת תוכניות התומכות בחיזוק קהילת הילדים בבית הספר, שיתרמו לחיזוק תחושת השייכות של כל הילדים – יש להטמיע תוכניות גישור, חונכות בין הכיתות, תוכניות לחיזוק תחושת הביטחון האישי של התלמידים, הפעלת משמרות זה"ב ועוד, שייעודן לאפשר לכל ילד ולכל ילדה לצמוח בסביבה תומכת ובטוחה". 

בניין העירייה | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה
בניין העירייה | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה

בנושא ייחודיות בית הספר, קוראים חברי המועצה לחזקו "סביב ערכי הרב תרבויות וקבלת האחר, זאת מתוך תפישה אקולוגית המגייסת את כלל המשאבים והמאפיינים של השכונה והרובע – ייחודיות זו תלך יד ביד עם רצון השכונה להוות מודל ארצי לשכונה המחבקת עלייה וגיוון תרבותי, כשלצורך כך יש להתאים ולתקצב תוכניות לימוד מתאימות והוספות שעות אורך ורוחב לצורך הנחלת הערכים הללו; להגדיר את הערכים והאידיאולוגיה של תפיסת החינוך של בית הספר, להגדיר יעדים ומטרות ברורים עבור תהליכי הלמידה הקשורים בייחודיות, להגדיר את היכולות והמיומנויות שיקנה בית הספר, לציין ולתקצב את הכלים שייעשה בהם שימוש, וכן לקבוע את מאפייני הבוגר של בית הספר; חשיבות מיוחדת יש להקדיש להשתלמות ולפיתוח הצוות ברכישת המיומנויות המתאימות ומתוך אמונה שדוגמה אישית היא הדרך העיקרית להשפיע על הילדים; להתאים לבית הספר יועץ שילווה את הטמעת התוכנית הייחודיות בכל אורחות בית הספר והקהילה; ולאור כל אלה, יש להבטיח התנסות מיטבית של הילדים באורח חיים רב תרבותי, שיעודד סבלנות, התחשבות, רגישות וכבוד לאחר". 

בנוגע לשיקום פיזי של בית הספר, נכתב בהצעה כי יש לפעול ל"חידוש ציוד הלמידה בכיתות, שיפוץ כלל מרחבי בית הספר והסבתם למרחבי למידה פעילים ואטרקטיביים, בכלל זאת כל הכיתות וחדרי הסמך, פרוזדורים, מקלטים, שטח מגונן ומגרשי הספורט; יצירת גישה בטוחה למרחב טבעי פתוח הסמוך לבית הספר, שיפותח לגינה קהילתית וישמש מרחב למידה פעיל עבור התלמידים".

ולבסוף, בהתייחסות לנושא חברה וקהילה בשכונות מזרח חיפה, נכתב כי יש להפוך את בית ספר גבריאלי ל"מוקד לבינוי קהילה, באמצעות הפיכתו בשעות שאחרי הלימודים לשלוחת מתנ"ס פעילה ושוקקת חיים – זאת, עד למועד פתיחת מבנה המתנ"ס החדש שצפוי להיבנות בשכונה; יצירת תיאום מלא בין האגף העירוני לבינוי קהילה לבין שכונת נוה פז, לצורך הכנת תוכנית בינוי קהילה יסודית ומקיפה עבור השכונה התואמת לחזון בית הספר, ותחילת יישומה באופן מידי; להקים בבית הספר שלוחה של מינהלת ההורים עבור כל מזרח העיר חיפה; שיתוף פעולה עם העירייה ומוסדות וארגונים בעיר; הנהגת שולחן עגול בנושא ייחודיות בית הספר, שיכלול את נציגות קהילת ההורים, נציגי הרשות, אוניברסיטת חיפה, טכניון, מכללת גורדון וכל ארגון נוסף שיוכל להעשיר את התכנים הרלוונטיים".

יו"ר סיעת "הירוקים" במועצה, אביהו האן מסר: "המאבק למנוע את סגירתו של בית הספר גבריאלי בניגוד לעמדת ראש העירייה נחל הצלחה. השלב הבא, והוא הבסיס לישיבת מועצה שלא מן המניין שחברי מועצת העיר זימנו, הוא לפעול לחיזוקו ולהעצמתו של בית הספר כבר בשנת הלימודים הקרובה, כדי להפכו לבית ספר מוביל בחיפה. מטרת הדיון היא לקבל החלטות אופרטיביות להשקעות הנדרשות בבית הספר, הן בהיבטים החינוכיים והן בהיבטים הפיזיים והתשתיתיים. אנו, חברי מועצת העיר שפועלים בנושא, עובדים בשיתוף פעולה צמוד עם הורי התלמידים והמנהיגות השכונתית כדי לייצר פתרון אופטימלי".