יותר מחצי שנה אחרי שהודח על ידי ראש העירייה, ישוב יו"ר סיעת מרצ להחזיק בתיק בתרבות, יקבל גם את תיק הגאווה ותקציב עבור תרבות יהודית פלורליסטית: "אין כאן משרה בשכר, אלא עבודה קשה של תרומה לעיר"

אודיה שווץ פרסום: 08:56 - 04/05/21
הרב דב חיון | צילום: רדיו חיפה
הרב דב חיון | צילום: רדיו חיפה

יו"ר סיעת מרצ במועצת העיר, הרב דב חיון חוזר לקואליציה, יותר מחצי שנה אחרי הדחתו על ידי ראש העירייה, עינת קליש. במסגרת המהלך, ישוב הרב חיון להחזיק גם בתיק התרבות, יחזיק בתיק הגאווה ויקבל תקציב נפרד עבור תרבות יהודית פלורליסטית ליברלית – כפי שקיבל יו"ר סיעת ש"ס, הרב אורי אוזן, עבור תרבות המזרח ובדומה למתווה תקצוב התרבות החרדית.

"ההחלטה חיובית, אך ורק כדי שאוכל לעשות עשייה תרבותית למען תושבי העיר בשנתיים וחצי הקרובות", מסר הרב חיון, "ההחלטה לחזור היא נטו, נקייה משום אינטרס אחר. אין כאן משרה בשכר אלא עבודה קשה אך אהובה עלי של תרומה תרבותית לעיר, ודאגה ליהדות הפלורליסטית-ליברלית שהוזנחה לאורך השנים. חשוב לי שתיק הגאווה שהוזנח ישוב לקבל את מקומו שוב. אם ראש העירייה תעמוד בהסכם הזה, אהיה חלק בלתי נפרד מהקואליציה. ההסכם הינו הדדי".

תבור להט, שהחזיק בתיק הגאווה מועם מרצ עד להדחתו של הרב חיון, אמר הבוקר: "אין למרצ חיפה מה לעשות בקואליציה של קליש. קליש לא ראויה להמשיך בתפקידה כראש עירייה, והחזרה של מרצ לקואליציה מבזה את המפלגה, פוגעת קשות בקהילות בעיר, בערכים של מרצ, בבוחרים שלנו, ובכל מה שחשוב לנו בעיר. אפעל כדי שמרצ תתנער ממהלך זה, מנציגה במועצת העיר חיפה ומהקואליציה של קליש".

כזכור, בערב ראש השנה 2020 הודיעה קליש לסגנה, חיון כי היא  היא מפקיעה ממנו את כל הסמכויות שניתנו לו מתוקף ההסכם הקואליציוני ביניהם – זאת על רקע היעדרותו מישיבת אישור תקציב העירייה 2021.

במכתב ששלחה אז כתב קליש לחיון: "לנוכח ההפרה הבוטה של ההסכם הקואליציוני עליו הנך חתום, באי הופעתך לישיבת אישור תקציב העירייה, וממילא אי עמידה בהוראת ההסכם לתמיכה באישור התקציב, אני מודיעה לך בזאת מכוח סמכותי אשר בדין על ביטול האצלת סמכויות ראש העיר אשר ניתנו לך באישורי ומטעמי. מעבר לכך, התנהלותך זו מהווה הפרת אמון והכרזה שלך על ביטול השותפות בינינו. למען הסדר הטוב, אציין כי בהתאם להוראות הדין והנוהל, משבוטלה האצלת הסמכויות ואלו ניטלו בחזרה לידי, פוקעת זכותך לקבל שכר בגין תפקידך כסגן ראש העירייה, החל מרגע הוצאת הודעה זו".