הבקשה הועברה ליו"ר ועדת הכספים וליועצת המשפטית לכנסת: "טענות העירייה בנוגע להפרטת חברת הנמל לא הופנו נגד עצם ההחלטה להפריט, כי אם נגד אופן ניהול ההליך, ממנו מודרה באופן מוחלט"

אודיה שווץ פרסום: 10:56 - 11/05/21
עינת קליש בחתימת ההסכם | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה
עינת קליש בחתימת ההסכם | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה

האם ראש עיריית חיפה, עינת קליש תצליח להשהות את הליך הפרטת נמל חיפה? עו"ד רנאטו יאראק, המייצג את העירייה, פנה אתמול (שני) ליו"ר ועדת הכספים של הכנסת, ח"כ משה גפני וליועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק בבקשה להשהות את הליך ההפרטה ובחינת תקינות פעולות ההפרטה הננקטות על ידי הממשלה היוצאת.

"טענותיה של העירייה בנוגע להפרטת חברת נמל חיפה לא הופנו נגד עצם ההחלטה להפריט את הנמל, כי אם נגד אופן ניהול הליך ההפרטה, ממנו מודרה העירייה באופן מוחלט", כתב עו"ד יאראק, "למרות שנראה כי ברורה לכל ההשלכה המהותית על העיר חיפה, של כל פעולה לשינוי הבעלות וזהות המפעיל בנמל, שהשפעתו על העיר רבה מאוד. על רקע השפעתה העצומה של ההפרטה על העיר חיפה, ביקשה העירייה להיות מעורבת בהליכי קבלת ההחלטות הנוגעות לביצוע ההפרטה, ובהתאם גם לקבל עדכונים שוטפים בעניין; אלא שהגורמים הרלבנטיים, שמרכזים ומקדמים את סוגיית ההפרטה, התעלמו מבקשותיה וממשיכים למדר אותה כמעט לחלוטין מהנושא". עוד ציין עו"ד יאראק, כי קיימים פערים משמעותיים בין עמדתה של העירייה לבין עמדותיהם של חלק מהגורמים הקשורים להפרטה, בכל הנוגע לנוהל מכירת מניותיה של החברה, בנוגע לסעיף שאינו דורש ניסיון בהקמה וניהול של חזית ים עירונית, ואין כל דרישה להשקיע בפיתוח תשתית חזית הים.

מחלוקת נוספת בין הצדדים היא סביב היעדר פירוט הנכסים הצפויים לעבור לחזקתה ולבעלותה של המדינה. עוד נטען, כי ההחלטה לאשר את דרך הפרטת נמל חיפה נכרכה ברביזיה – קרי, דיון מחדש – בה תלתה העירייה תקוות רבות, שבעקבותיה הגורמים הרלבנטיים ייאלצו לשתף אותה בהליכי ההפרטה. אלא שבמהלך שיחה שהתקיימה בין ראש העירייה וסגנה לבין יו"ר ועדת הכספים, הובהר כי "בעקבות סיום כהונתה של הכנסת לא ניתן להאריך את הריביזיה. על כן, ומאחר ולא חל שינוי, לטענתה, בנסיבות והגורמים הרלבנטיים מתבצרים בעמדתם, מבקשת העירייה שהריביזיה תחודש וכי נושא שיתופה בהליכי ההפרטה תתבצע ותשמש תנאי באישור ועדת הכספים כנדרש בחוק".