הרשות פנתה לוועדת המנכ"לים, במסגרת הליך הערות הציבור, והדגישה את ההשפעה השלילית של התעשייה על הקישון, סביבתו ופעילותו

אודיה שווץ פרסום: 09:35 - 12/05/21
פארק נחל הקישון | צילום: רשות נחל הקישון
פארק נחל הקישון | צילום: רשות נחל הקישון

המפעלים המזהמים במפרץ חיפה פוגעים ביכולת לממש את הפוטנציאל הטמון בנחל הקישון. כך טוענת רשות נחל הקישון, בפנייתה לוועדת המנכ"לים לפיתוח ולקידום מפרץ חיפה, זאת במסגרת הליך הערות הציבור לטיוטה שפרסמה הוועדה.

בפנייתה ציינה הרשות את העובדה, כי קיימת השפעה שלילית של המפעלים על נחל קישון, שפוגעת ביכולת לממש את ייעודו וסביבתו כבית גידול אקווטי, ואת הפוטנציאל הטמון בו גם לטובת שימושי פנאי ונופש. מימוש פוטנציאל זה תלוי, לטענת הרשות, בקידום תקן איכות מים לנחל לטובת שיט ושחייה. לפיכך סבורה הרשות, כי נכון יהיה לפנות את המפעלים מוקדם ככל האפשר, ולא רק בשנת 2030 כפי שכתבה הוועדה בהמלצותיה.

"התעשייה הפטרוכימית פגעה במפרץ לאורך השנים", נכתב בפנייה לוועדת המנכ"לים, "שמירה על השטחים הפתוחים והקמת מיזמים מוטי מים, כפי שהם מוצעים במסגרת התוכנית, הן מטלות שהמדינה צריכה לקחת על עצמה; כלומר, את האחריות למימונם, הקמתם ותחזוקתם השוטפת. על רשות הנחל להיות מעורבת ומתוקצבת בהליך פינוי המפעלים, על מנת לפקח מקרוב אחר הוצאת המזהמים מהקרקע וממי התהום".

במצגת ובניירות העמדה שהוצגו לוועדה, טענה רשות הנחל כי יש מקום להתחיל עוד בטרם פינוי המפעלים וכבר בשלב הראשון, בשיקום ובפיתוח השטחים הפתוחים לאורך נחל הקישון בתחום הפארק המטרופוליני, ולקדם הכנתה של תוכנית מפורטת (תב"ע) לשטחים הללו. כמו כן, יש לממש כבר כעת את תוכנית "פארק מורד נחל קישון" שאושרה בשנת 2019 וניתנת לביצוע מידי כריאה ירוקה לטובת הטבע והציבור במטרופולין חיפה. עלות הקמת הפארק נאמדת בכ-270 מליון שקל, ועלות תחזוקתו השנתית בכחמישה מיליון שקלים.