בעיריית חיפה מדגישים כי "על אף קיום תהליך מקיף לעידוד הרישום, נותרו עדיין מספר גנים עם ילדים בודדים. במקרים אלו פועלת העירייה על פי מיפוי צרכים עירוני, כולל לאחדם עם גן נוסף או להסבתם לגנים לחינוך מיוחד"

אודיה שווץ פרסום: 14:50 - 19/05/21
גן ילדים | צילום: יח"צ
גן ילדים | צילום (ארכיון): יח"צ, למצולמים אין קשר לידיעה

עיריית חיפה אישרה את פתיחתם של כמה גני ילדים בשנת הלימודים תשפ"ב, למרות רישום נמוך. בהתייחס לאפשרות שחלק מהגנים הללו לא יפתחו את שעריהם בשנת הלימודים הקרובה, מבהירים בעירייה כי "תהליך מיפוי צרכי גני הילדים מתבצע מדי שנה בתהליך מקצועי סדור ובשיתוף משרד החינוך. העירייה פועלת לשיבוץ הילדים לגנים בהתאם לבקשות ההורים והתקנים של כל גן. 

"במקרים שבהם יש גנים בעלי מיעוט נרשמים, עובר המידע לפיקוח במשרד החינוך במחוז ולמנהלות הגנים, ובמקביל מבצעת המחלקה לחינוך קדם יסודי, עם מרכז הרישום העירוני, תהליך עמוק ומקיף שמטרתו, בין השאר, עידוד הרישום והעלאת כמות הילדים הרשומים לגנים אלו. רק לאחר סיום תהליך מקיף ובדיקת כלל הצרכים בחינוך הרגיל, המשולב והמיוחד, נקבעת רשימת הגנים הסופית, שעתידה להיפתח בשנת הלימודים הבאה". 

עוד מדגישים בעירייה, כי "לאחר בדיקת נתוני הרישום בחלק מהגנים הקטנים עלה, כי בתום תהליך עידוד הרישום תתאפשר פתיחתם בשנה הבאה, בכפוף לבקשות שתוגשנה לוועדת העברות על פי תקנות הרישום. למרות כל אלה, יש מקרים שבהם, על אף קיום תהליך מקיף לעידוד הרישום, נותרו עדיין מספר גנים שבהם מספר הנרשמים נותר נמוך מאוד וכולל ילדים בודדים בלבד. במקרים אלו פועלת העירייה על פי מיפוי צרכים עירוני, כולל לאחדם עם גן נוסף או להסבתם לגנים לחינוך מיוחד. עיריית חיפה תמשיך לפעול, ככל הניתן, ולעשות כל שביכולתה על מנת לתת מענה חינוכי מיטבי וראוי לכלל ההורים והילדים, באופן כזה שיהיה לשביעות רצונם המלאה".