ברשות חוששים מהיעדר תחרות, ודורשים להתנות את זכיית הקבוצה במכירת נמל המספנות. מספנות ישראל: "משוכנעים שעד סיום המכרז יימצא פתרון מתאים"

אודיה שווץ פרסום: 11:44 - 20/05/21
כניסת האוניה לנמל חיפה | צילום רחפן: ארז סימון, גיאודרונס
כניסת אוניה לנמל חיפה | צילום רחפן: ארז סימון, גיאודרונס

קבוצת תעשיות מספנות ישראל תיאלץ למכור את נמל המספנות, זאת אם תזכה במכרז למכירת נמל חיפה – זה התנאי שהציבה רשות התחרות.

בדיווח שהועבר לסגן מנהל רשות החברות הממשלתיות, רועי כחלון נכתב, כי בהקשר להתמודדותה של תעשיות מספנות ישראל נמצא כי זכייתה במכרז מעלה חששות תחרותיים משמעותיים, ועל כן ממליצה רשות התחרות להתנות את זכייתה במכרז בתנאים שנועדו להפיג חששות אלו.

"במקרה שבו תרכוש תעשיות מספנות ישראל את נמל חיפה, עולה חשש תחרותי הנוגע לניטול מטען כללי. הטענות השונות שהוצגו נבחנו לעומקן ולא הפיגו חשש זה. משכך, הדרך להפיג את החשש באופן שיאפשר רכישה מצויה בהטלת תנאים למימוש זכייתה של תעשיות מספנות ישראל. מאחר ומקור החשש התחרותי הוא בצמצום מספר המתחרים בשוק, ניטול המטען הכללי משלושה שחקנים לשניים בלבד, וכן עלייה בכוח השוק של החברה המאוחדת – הרי שהפגת החשש תושג באמצעות הוספת שחקן נוסף לשוק.

"אנו ממליצים, כי אם תעשיות מספנות ישראל תזכה בהליך המכירה  ובטרם יממשו זכייה זו, יהיה עליה למכור את נמל המספנות לרוכש בלתי תלוי – וזאת, אלא אם יימצא פתרון מבני אחר שיאפשר את קיומו של מתחרה נוסף בתחום המטען הכללי, או שיוביל לתוצאה תחרותית דומה בעיני הממונה".

עוד ציינו ברשות התחרות, כי "אם לא יקויים התנאי במלואו, לא תוכל לממש מספנות את זכייתה בהליך המכירה". ממספנות ישראל נמסר בתגובה: "מספנות ישראל מצויה בהידברות  מול רשות התחרות ודנה עמה במתווים שונים ליישוב החששות שהעלתה הרשות. הצדדים מודעים לכך שההחלטה בנושא תוכל להתקבל רק בתום הליך ההפרטה, וכשכל העובדות הנדרשות לקבלת החלטה מושכלת יהיו בפני הרשות.

"על כן, מספנות ישראל משוכנעת כי עד לסיום המכרז והכרזת הזוכה הצפוי, שלהערכתה לא יוכרז לפני הרבעון האחרון של השנה, יימצא פתרון מתאים ומאוזן שיהיה מקובל על כלל הצדדים ולא יהיה דווקא כרוך במכירת חלק כלשהו מנמל מספנות. ראוי לציין, שרשות התחרות הדגישה אף היא במכתבה כי קיימות אלטרנטיבות לדרישת המכירה".

מכל מקום, יצוין כי גם מכתב הרשות אינו מונע את השתתפותה של מספנות ישראל במכרז להפרטת נמל חיפה, וזו נמשכת ותימשך באופן סדור.