בין התוכניות שאושרו להפקדה: פרויקט פינוי-בינוי נוסף במתחם רוטשילד בקרית אליעזר ובו 760 יחידות דיור, ותוספת של כיתות מעון וגן ושטחי מסחר ומשרדים

אודיה שווץ פרסום: 14:43 - 26/05/21
מבנה מלון ומגורים בקצה טיילת בת גלים | הדמיה: משרד פיבקו אדריכלים
מבנה מלון ומגורים בקצה טיילת בת גלים | הדמיה: משרד פיבקו אדריכלים

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה להפקדה ולבנייה תוכניות, הכוללות יותר מ-1,000 יחידות דיור חדשות.

במסגרת זו, המליצה הוועדה להפקיד תוכנית פינוי-בינוי נוספת במתחם רוטשילד בקרית אליעזר. על פי התוכנית, כולל המתחם הקמת שכונת מגורים חדשה עם תשעה בנייני מגורים חדשים בני 22-10 קומות, שיכללו 760 יחידות דיור. השכונה החדשה תחליף שבעה מבני שיכון בני ארבע קומות, בהם 168 יחידות דיור קטנות שנבנו בשנות ה-50' של המאה שעברה. בתוכנית מוצעת חלוקה של המבנים לשלושה תתי מתחמים, כאשר המתחם האמצעי זכה ב"קול קורא" למימוש מיזמי התחדשות עירונית-חברתית מטעם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. 

הזכייה בקול הקורא מאפשרת לממש את הפרויקט באמצעות תמיכה ממשלתית שתשמש גם לקידום חינוך, רווחה ותרבות בשכונה. עקרונות הקול קורא מחייבים, בין השאר, בניית 19 יחידות דיור שישמשו להשכרה מוזלת, כך שתושבים המתגוררים במקום בשכירות יוכלו להישאר בשכונה. בתוך כך, תקצה העירייה משאבים גם לחידוש המרחב הציבורי הנכלל בפרויקט.

כמו כן מוסיפה התוכנית שלוש כיתות מעון, שלוש כיתות גן, מועדון רב תכליתי, שטחי מסחר ושטחי משרדים בקומות הקרקע. לצד כל אלה מוצע ציר הולכי רגל פנימי, סביבו יפותחו שטחים פתוחים לרווחת תושבי המתחם.

במסגרת התוכנית תישמר שדרת האקליפטוסים הוותיקה העוטפת את המתחם מכיוון שדרות רוטשילד; רחוב המעפילים יורחב על מנת לאפשר תנועה דו-סטרית; ובכל המגרשים יוכשרו חניות תת קרקעיות.

התוכנית תקודם בשלבים, כך שהמבנה הראשון שיוקם בכל מתחם יכלול בתחומו שטחי ציבור, על מנת להבטיח מענה לצרכי הציבור בכל שלב. כמו כן נקבע, כי השטחים הפתוחים בכל מתחם, שבהם נקבעה זיקת הנאה לציבור, יפותחו כתנאי למתן היתר אכלוס למבנה האחרון  במתחם. 

תוכנית מתחם רוטשילד מהווה חלק מהתפיסה התכנונית הכוללנית של עיריית חיפה, לפיה מקודמת עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית תוכניות אב ומתאר להתחדשות עירונית בכלל שכונות החוף בחיפה, לרבות קרית אליעזר וקרית אליהו, שבהן אושרה לאחרונה תוכנית אב להתחדשות עירונית.

בשכונת בת גלים אישרה הוועדה הקמת מבנה חדש על מגרש הממוקם בין טיילת רציף מרגולין לרחוב העלייה השנייה. המבנה, בן שבע קומות, יכלול 42 חדרי מלון ו-46 יחידות דיור. בקומת הקרקע הפונה לטיילת אושרו שימושים מסחריים. כמו כן יכלול המבנה 250 מ"ר לבניית מועדון רב תכליתי לרווחת תושבי השכונה, וחניון תת קרקעי שישרת את אורחי המלון ודיירי הבניין. 

מתחם רוטשילד, קרית אליעזר | הדמיה: הקוביה
מתחם רוטשילד, קרית אליעזר | הדמיה: הקוביה, אלכסנדר מרלי אדריכלים

פרויקט נוסף אושר בשכונת בת גלים ברחוב יוברט המפרי 23. במסגרת הפרויקט ייהרס מבנה ישן בן קומה ובמקומו ייבנה בניין חדש בן ארבע קומות ועליית גג, שיכלול 11 יחידות דיור חדשות.  

ברחוב אילנות אושר פרויקט נוסף הכולל שלושה מבני מגורים בני שלוש-חמש קומות, המחוברים בחניון תת קרקעי. בפרויקט זה ייבנו 43 יחידות דיור, המתווספות ל-48 יחידות שאושרו על ידי הוועדה על פי תוכנית מאושרת משנת 2013, ובנייתם כבר החלה. 

בשכונת גבעת זמר אושרו להקמת ארבעה מבני מגורים חדשים: ברחוב נעמי שמר 27 אושר מבנה בן חמש קומות, שיכלול 12 יחידות דיור, חניון תת קרקעי, מרתפים ועליית גג. ברחוב נעמי שמר 30 אושר מבנה נוסף בן חמש קומות, הכולל 12 יחידות דיור מעל חניון תת קרקעי, מרתפים ועליית גג. ברחוב נעמי שמר 17 אושר מבנה שלישי בן חמש קומות, שיכלול 11 יחידות דיור, במתכונת דומה. ברחוב הדודאים 11 אושר מבנה רביעי בן שש קומות, שייבנה במתכונת דומה ויכלול עשר יחידות דיור.  

ברחוב סירקין 24 אושרה תוכנית בניין עיר, הכוללת הריסת מבנה מסחרי ישן בן קומה אחת והקמת מבנה בן שש קומותף שיכלול חמש קומות מגורים, בהן ייבנו 12 יחידות דיור מעל קומת מסחר. הפרויקט משתלב בחזית המסחרית החדשה של מתחם רחוב סרקין, ויצירת מתחם מגורים המעודד עירוב שימושים. 

סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה המקומית לתכנון ובנייה, מיכאל אלפר: "המאמץ לייעול תפקוד מינהל הנדסה, עם הירתמות צוות אגף הרישוי ותכנון עיר, נושא פרי ובא לידי ביטוי בשיא שנרשם החודש, הן בהיתרים שניתנו על ידי הוועדה להקמת מבנים חדשים בגבעת זמר ומקומות נוספים בעיר, הן בפרויקטים שנדונו על ידי הוועדה במסגרת תוכניות התחדשות, וכאשר במסגרת כל אלה מתוכננות יותר מאלף יחידות דיור. כל אלה מתבצעים על פי חזון ראש העירייה, תוך הקפדה על איכות התכנון ומצוינות אדריכלית, בראייה בת קיימא, עירוב שימושים, שטחים פתוחים ומבני ציבור בסטנדרטים המתקדמים ביותר".