בבקשה שהועברה לוועדה הגיאוגרפית נטען, כי מדובר ב"תשתיות לאומיות אסטרטגיות המשרתות את כלל המשק הישראלי. העירייה מטילה קשיים וגורמת לבזבוז מאות מיליונים מכספי ציבור, בשל שיקולים אינטרסנטים"

אודיה שווץ פרסום: 11:47 - 01/06/21
האונייה שעגנה בנמל המפרץ | צילום: ערן צרפתי
נמל המפרץ | צילום: ערן צרפתי

חברת נמלי ישראל (חנ"י) מבקשת להוציא את נמל המפרץ, המוקם בימים אלה, מתחומה המוניציפלי של חיפה ולהעניק לו מעמד אקס-טריטוריאלי – כלומר, להעבירו לאחריותם של משרד הממשלה. במקרה כזה, המשמעות היא שהנפקת היתרי העבודה יהיו באחריות הוועדה המחוזית, וגם רישוי העסקים לא יהיה בסמכותה של הרשות המקומית.

את עמדתה בנושא השיוך המוניציפילי הגישה חנ"י לעמרם קלעג'י, יו"ר הוועדה הגיאוגרפית. "ככל שמדינת ישראל חפצה בקיומן של תשתיות לאומיות אסטרטגיות מפותחות ומשוכללות שישרתו את כלל המשק, כנמלי הים של ישראל, קיים הכרח כי אלו יהיו אקס-טריטוריאליות לרשויות מקומיות, ויחולו לגביהן שיקולים ציבוריים לאומיים לשם פיתוחן ותפעולן התקין", נכתב בבקשה, "התשתיות הלאומיות האסטרטגיות במרחב הנמלי בחיפה, ביבשה ובים, משרתות את כלל המשק הישראלי ואת צפון ישראל בפרט, והן אינן מקבלות שירותים עירוניים אלא להפך; הגורמים הנמליים מקימים מתקציבם ומתקציבי המדינה תשתיות מודרניות, המשרתות את כלל הציבור.

"מוטב שכל המרחב הנמלי בחיפה, ביבשה ובים, ייצא מתחום השיפוט העירוני. חנ"י מתנגדת לשיוך שטחי תחום הכרזת הנמל במרחב הימי, לרבות נמל המפרץ, לתחום השיפוט של עיריית חיפה. עם כל הצער שבדבר, במבחן התוצאה עיריית חיפה מטילה קשיים על פעילות פיתוח נמלית באופן שגורם לבזבוז כספי ציבור בהיקפים של מאות מליוני שקלים, אובדן זמן יקר ונזק לכלל המשק. ניסיון העבר הוכיח, כי העירייה שוקלת שיקולים צרים ואינטרסנטים הפוגעים בפיתוח הנמלים ובקידום תשתיות חיוניות לעיר.

בניין העירייה | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה
בניין העירייה | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה

"חנ"י סבורה, כי עבודת ההמשך של הוועדה בנושא צדק חלוקתי היא חשובה והכרחית, והיא מברכת על הראייה הגיאוגרפית המרחבית בנושא שוויון חברתי זה. מנגנון שייבחר לכך אינו נדרש ואינו צריך להיות קשור לתחומי השיפוט. בכל הכבוד, ניסיונה של חנ"י מלמד כי כאשר היא תלויה בהחלטות של מוסד תכנון מקומי, נוצרים לא פעם – ובעיקר בחיפה – הכבדה, עיכוב וסרבול של הליכי התכנון תוך דרישות לא ענייניות הגוררות בזבוז כספי ציבור.

"משימת הוועדה היא בחינת שיוך שטחים חסרי מעמד מוניציפלי באזור הימי של מפרץ חיפה לשטח המוניציפלי של העירייה. כלומר, בחינת שיוך נמל המפרץ, מסוף התזקיקים החדש העתידי, השטחים הימיים בתחום הכרזת הנמל שבהם מתקיימים נתיבי השיט של כל האוניות, תעלת הכניסה, אזורי עגינת האוניות, מיקשר דלק המופעל על ידי תש"ן ועוד. כל התשתיות האלה תפקידיהן ופעילותן הם ארציים, ממלכתיים, לאומיים, ואין בהם תפקוד עירוני מקומי. רצוי היה לדעתנו, כי הדיון ייסוב על הוצאת כל שטחי הנמל הנמצאים בתחום המוניצפלי של עיריית חיפה אל התחום הגלילי".

יצוין כי במהלך הדיון, שעסק כאמור בשטח השיפוט של נמל המפרץ, ביקשה עיריית חיפה להעביר אליה את ההכנסות מהארנונה. במקביל, גם ראשי הרשויות בקריות ובמפרץ לוטשים עיניהם להכנסות הארנונה מהנמל החדש.

תגובת עיריית חיפה תובא לכשתתקבל.

נמל המפרץ | הדמיה: HUE 3D STUDIO, חברת נמלי ישראל
נמל המפרץ | הדמיה: HUE 3D STUDIO, חברת נמלי ישראל