על פי עמדת המשרד, המצטרפת לזו של חנ"י, מדובר ב"תשתיות אסטרטגיות לאומיות, שעליהן להיות באחריות המדינה". בעמדה תומכת גם חברת SIPG, המפעילה את הנמל: "חשש ממצב מתמיד של ניגוד עניינים"

אודיה שווץ פרסום: 10:37 - 03/06/21
האונייה שעגנה בנמל המפרץ | צילום: ערן צרפתי
נמל המפרץ | צילום: ערן צרפתי

משרד התחבורה מצטרף לעמדת חברת נמלי ישראל, ומתנגד להעברת נמל המפרץ לשטח השיפוט של עיריית חיפה. בעמדת המשרד – אותה העבירה היועצת הבכירה למנכ"ל, ענבר הרשקוביץ – צוין כי מדובר בתשתיות אסטרטגיות לאומיות, ולפיכך עליהן להיות תחת אחריותה של המדינה, בכלל ההיבטים.

"יודגש, כי אין תפיסה זו קובעת דבר לעניין ההכנסות מהתשתיות האסטרטגיות הלאומיות, ככל וישנן, ובנושא זה המשרד חושב שנכון וראוי שאם תשתיות אלה משליכות הוצאות על הרשויות הגובלות, תתבצע חלוקת הכנסות הוגנת בין כלל הרשויות הנפגעות", נכתב בעמדת המשרד, "כל פגיעה ביכולת הפיתוח של הנמלים, בעלויות הפעלתם, ביכולת לשלוט במרכיביהם הרבים ביבשה, ובים, משליכה באופן ישיר על עלויות המחיה בישראל ועל הייצוא של התעשייה הישראלית. בהקשר זה, ניתן לראות כבר כיום כיצד תלוי פיתוח התשתית אסטרטגית הלאומית של נמלי הים בחיפה בשיקולים מקומיים של רשות מקומית – עובדה שהיא לבדה מביאה לעיכובים משמעותיים בפיתוח התשתית ובעלויות אדירות, המגולגלות ישירות לכיסם של אזרחי ישראל כמשלמי מסים וכצרכנים ולכיסם של היצואנים. לצערנו, ניתן לראות בשנים האחרונות כי התשתיות הלאומיות האמורות, שנמצאות בחלקן במרחב התכנון של עיריית חיפה, סובלות בשל כך מקשיים ומעיכובים אינסופיים בתחום התכנון והפיתוח".

נמל המפרץ | הדמיה: HUE 3D STUDIO, חברת נמלי ישראל
נמל המפרץ | הדמיה: HUE 3D STUDIO, חברת נמלי ישראל

עוד נודע לרדיו חיפה, כי גם חברת SIPG, המפעילה את נמל המפרץ, העבירה את עמדתה, לפיה מתן שיוכו של נמל המפרץ לעיריית חיפה יעמיד את העירייה במצב של ניגוד עניינים ויפגע בקידום התחרות בין הנמלים. "מתן האפשרות לעיריית חיפה לקבוע את גובה התשלומים בשני הנמלים על ידי היטלים ומסים, במצב בו יש לה אינטרס ממשי בקידומו של נמל חיפה ופרויקט חזית הים על פני נמל המפרץ, עלול לגרום לעירייה לשלוט באופן מגמתי בעלויות שאותן משיתה הרשות על נמל המפרץ, ובכך שתפגע ביכולתו של נמל המפרץ להתחרות", נכתב בעמדת SIPG, "הדבר עלולה להוביל לפגיעה ישירה בצרכנים, באופן שיפגע בתכלית המרכזית של הקמת הנמל, עידוד התחרות והפחתת יוקר המחיה. במצב דברים שבו לעירייה אינטרס ממשי בנמל חיפה על פני נמל המפרץ, הרי שעצם שיוכו של הנמל לתחום השיפוט של העירייה יציב את העירייה במצב מתמיד של ניגוד עניינים כאשר היא מממשת את סמכויותיה המנהליות בענייני נמל המפרץ".