בשאילתה שהגיש דורש יו"ר סיעת הירוקים, אביהו האן לקבל תשובות בנוגע לפעילותה ולעלויותיה של מינהלת 2030: "תקוותי שהפעם ראש העירייה תתעלה על עצמה"

אודיה שווץ פרסום: 12:13 - 16/06/21
אביהו האן | צילום: מוחמד שינאווי
אביהו האן | צילום: מוחמד שינאווי

יו"ר סיעת "הירוקים" במועצת העיר חיפה, אביהו האן הגיש שאילתה בנושא הסתרת מידע מתושבי העיר ומחברי המועצה בנושא פעילויות ועלויות מינהלת 2030. 

"ב-4 באפריל הגשתי שאילתה לגבי מינהלת 2030", כתב האן, "בשאילתה הועלו שאלות נדרשות, כגון מהן תוכניות העבודה, מהן פעילויות המינהלת, מהם תוצריה, מהם תהליכי הבקרה שלה, ומהן עלויותיה לתקופה שבין 1 בינואר 2019 ל-31 בדצמבר 2020. בהתאם לפקודת העיריות, מחויב ראש העירייה להשיב על השאילתה. 

"לצערי, בשאילתה זו ראש העירייה העדיפה את הסתרת המידע מהציבור – דבר חמור ביותר, המעלה תהיות רבות לגבי סכומי העתק של יועצים ועובדים רבים במינהלת זו – ובפועל, לא ענתה על השאלות המתבקשות.

"מטריד מאוד שראש העירייה, עינת קליש מסתירה מידע, והרי את המידע לגבי עלויות המינהלת ניתן להוציא בקלות רבה ממערכות הכספים של העירייה. מנהג ההסתרה מהציבור חל לא רק לשאילתה זו, אלא לשאילתות רבות שחברי המועצה מגישים, הן מהקואליציה והן מהאופוזיציה. נראה, כי הסתרת מידע ופעילות בחשיכה הפכו להיות נוהג קבוע בתשובות ראש העירייה לשאילתות המוגשות. בשאילתה בנושא מינהלת 2030 הדבר חמור שבעתיים, במיוחד כשמדובר בהוצאות כספיות של מיליונים רבים בתקופה קשה תקציבית של העיר חיפה.

"מדוע ראש העירייה פועלת בניגוד לפקודת העיריות ובניגוד לחוק? מה עלות השכר החודשי לכלל אנשי מינהלת 2030 לתקופה שבין 1 בינואר 2019 ל-1 ביוני 2021? אבקש לקבל את המידע לכלל אנשי מינהלת 2030, כולל יועצים ועובדים, בחלוקה חודשית.

"האם לאור המציאות הקשה של עסקים שקורסים בחיפה – וכפי שראש העירייה הגדירה, 'העיר מתה', לא יהיה נכון לצמצם באופן דרסטי את מערך היועצים המיותר הזה? תקוותי שהפעם ראש העירייה תתעלה על עצמה ותענה תשובות מפורטות לשאלות שהועלו, כפי שנדרש על פי פקודת העיריות ועל פי החוק".

השאילתה תובא בפני ראש העירייה בישיבתה הבאה של מועצת העיר.