מועצת העיר החליטה פה אחד להקים מרשם עירוני של ידועים בציבור, החיים יחד ומקיימים משק בית משותף. דוקורסקי: "רואה חשיבות עליונה בהכרה בצרכים ובאורחות החיים השונים של התושבים"

מערכת רדיו חיפה פרסום: 10:41 - 21/06/21
אלי דוקורסקי | צילום: רוני כרמלי
אלי דוקורסקי | צילום: רוני כרמלי

מועצת העיר קרית ביאליק קיבלה החלטה פה אחד, לפיה יוקם מרשם ידועים בציבור עירוני, בהם חברי הקהילה הלהט"בית.

מהעירייה נמסר, כי "בשנים האחרונות עלה הצורך בהכרה של זוגות ידועים בציבור, החיים יחד ומקיימים משק בית משותף, אך אינם רשומים כנשואים במשרד הפנים. על מנת לתת מענה עירוני ולאפשר לזוגות אלו לקבל את אותן זכויות וחובות הניתנות לזוגות נשואים, החליטה מועצת העיר לקדם הקמת מרשם זוגיות עירוני כחלק מעידוד לחברה סובלנית, מכילה ומכבדת. הרישום במרשם הזוגיות העירוני יהיה וולונטרי, על פי רצונם והסכמתם של בני הזוג וישמש את יחידות העירייה בכל מקרה בו נדרשת הוכחת זוגיות".

"עיריית קרית ביאליק רואה חשיבות עליונה בהכרה בצרכים ובאורחות החיים השונים של תושביה", מסר ראש העירייה, אלי דוקורסקי, "מטרת הרישום היא להכיר ולאפשר לזוגות ידועים בציבור שאינם רשומים כנשואים מעמד שווה לכלל הזוגות בעיר. הקמת המרשם תאפשר לשפר את רמת השירות הניתנת לתושבים על ידי מחלקות העירייה והתאמת השירות לצורכי התושבים. מדובר במיזם ראשוני עבורנו ובמידת הצורך נעשה בו עדכונים, שינויים והתאמות".

דגלון גאווה | צילום (אילוסטרציה): Shutterstock
צילום (אילוסטרציה): Shutterstock

חברת מועצת העיר ויו"ר ועדת שוויון מגדרי וזכויות הלהט"ב, אדווה בלמס: "מרשם הידועים בציבור יאפשר שוויון זכויות גם לחברי הקהילה הלהט"בית שאינם יכולים להירשם כזוגות נשואים, אך חיים יחד ומנהלים משק בית משותף לכל דבר ועניין. הזוגות שמעוניינים להירשם יגישו תצהיר החתום על ידי עורך דין. כנגד התצהיר יקבלו בני הזוג את כל הזכויות לרבות רישום לחוגים, סיוע לזוגות נשואים ועוד, למעט שירותים המחייבים אישור מטעם המדינה".