חברות מועצת העיר חיפה, שרית גולן וסופי נקש טוענות כי בעוד שראש העירייה הבטיחה 20 כרטיסים לחיילים בודדים במשחק האליפות של מכבי – רובם ניתנו לעובדי לשכתה, מקורביה ואף לבן משפחתה

אודיה שווץ פרסום: 10:35 - 28/06/21
קהל אוהדים מכבי חיפה
משחק האליפות של מכבי חיפה| צילום: רדיו חיפה

חברות מועצת העיר חיפה, שרית גולן וסופי נקש הגישו שאילתה בנושא נוהל חלוקת כרטיסים באיצטדיון הכדורגל העירוני וטוענות כי כרטיסים שנועדו עבור חיילים בודדות, ניתנו בסופו של דבר לעובדי לשכת ראש העירייה, לכאורה כ"טובת הנאה".

על פי השאילתה, מדובר במשחק שבסיומו הוכתרה מכבי חיפה כאלופת המדינה, בסוף חודש מאי, "המשחק, מול הפועל באר שבע, התקיים באצטדיון העירוני אשר מנוהל על ידי תאגיד עירוני", כתבו גולן ונקש בשאילתה, "ידוע לנו, שבבעלות עיריית חיפה תא באצטדיון ובו כ-30 מקומות ישיבה. ביום האירוע עצמו פרסמה ראש העירייה בדף הפייסבוק שלה ושל העירייה את ההודעה הבאה: 'גם הערב ייהנו 20 חיילים בודדים חיפאים במשחק המכריע של מכבי חיפה מול הפועל באר שבע. נוהל חלוקת הכרטיסים למקורבים ועסקנים נגמר. מן הראוי להעניק אותם למי שראויים לכך – חיילי צה"ל'".

יד עזרא ושולמית 728_90
מכבי חיפה, עינת קליש רותם | צילום: ראובן כהן, עיריית חיפה
עינת קליש עם ברק בכר, יעקב שחר ונטע לביא | צילום: ראובן כהן, עיריית חיפה

"אלא שבניגוד להצהרות ראש העירייה", טוענות חברות המועצה, "עולה כי מי שזכו ליהנות מהמושבים במשחק היו כשבעה חיילים בלבד. מתמונות שפורסמו על ידי ראש העירייה ומקורביה, בעיקר אלו העובדים בלשכת ראש העירייה, עולה כי הם זכו ליהנות ממושב בתא הצפייה של העירייה, ליהנות מארוחת ערב המוגשת לתאים ולמעשה, זכו בטובת הנאה משמעותית למושב מאות שקלים.

"עוד נודע לנו, כי אותם מקורבים לראש העירייה שילמו כמה ימים לאחר המשחק סכום של כ-60 שקל בלבד לאדם שנכח בתא הצפייה של העירייה, אותם העבירו לגזברות העיר – סכום, כאמור לעיל, מגוחך ביחס לשווי הכרטיס בתאים אלו, שבהם מוגש כיבוד". 

גולן ונקש צירפו לשאילתה תמונות ש פורסמו, לטענתן, על ידי מי שנהנה מתא הצפייה וציינו כי מדובר בצעד שהוא "בניגוד לכל נוהל עירוני או של משרד הפנים, תוך התעלמות בוטה מדוחות מבקר העירייה שהוכנו בעניין זה".

"תמונות אלו ממחישות", הדגישו גולן ונקש, "כי אל מול הצהרות ראש העירייה על 'ניקוי אורוות' וחלוקת כרטיסים עירוניים ל-20 חיילים בודדים, בפועל זכו ליהנות מתא הצפייה שבעה חיילים בלבד והשאר,  מי שראש העירייה חפצה ביקרו, לרבות ממלא מקומה, נחשון צוק; עוזריה, ניר שובר ומשה וינוקור; דובר העירייה, אלירן טל; סגן ראש העירייה, לזר קפלון; עוזרת ממלא מקום ראש העירייה, אנה לוין; וכן קרוב משפחתה של ראש העירייה מדרגה ראשונה. כל אלו אינם נושאים בתפקידים הנדרשים לאירוע המדובר, שאינו נחשב כאירוע עירוני. 

סופי נקש | צילום: ראובן קפוצ'ינסקי
סופי נקש | צילום: ראובן קפוצ'ינסקי

"משכך, נבקש לקבל מענה לשאלות הבאות: האם בוועדת הקצאת הכרטיסים, שכונסה לצורך חלוקת כרטיסים לאירוע, נכחו עוזר ראש העירייה ומנהלת לשכתה, שהיו חברים בוועדה? נבקש לקבל את כל הפרוטוקולים של הוועדה המקצועית שקמה ודנה בחלוקת הכרטיסים למשחק הנ"ל, לפי סעיף 12 בנוהל משרד הפנים. האם הוחלט באותה הוועדה להקצות לראש העירייה שני כרטיסים, לה ולמלווה נוסף? אם כן, נבקש לקבל סמכות חוקית לעשות כן, לרבות התייחסות לנוהל משרד הפנים בעניין. נבקש לדעת מי הוגדרו על ידי הוועדה המקצועית שהם בעלי התפקידים שנוכחותם באירוע חיונית כחלק ממילוי תפקידם – קרי, מיהם בעלי התפקידים הנוספים שלהם הוקצו כרטיסים בחינם לתא הצפייה וללא כל תשלום? מה מקור הסמכות החוקית לעשות כן? על פי סעיף 25 בנוהל משרד הפנים, למעט ראש הרשות המקומית אף חבר מועצת הרשות המקומית או חברי דירקטוריון התאגיד לא יהיו זכאים לכרטיסי הזמנה – נבקש לדעת, אם כך, כיצד לכאורה חברי מועצה ועובדי לשכת ראש העירייה מצולמים בתא של עיריית חיפה ועל כר הדשא?

"נבקש לדעת, מי החליט שדווקא אותם אנשים יזכו ליהנות מכרטיס מוזל למקום צפייה איכותי מלווה בכיבוד מזון, ששוויו מאות שקלים. נבקש רשימת כל האנשים שרכשו כרטיס ב-60 שקל לתא הצפייה, וכן נבקש פירוט לגבי כל אחד מהם, אם רכשו כרטיס נוסף למלווה. 

עו"ד שרית גולן-שטיינברג | צילום: רדיו חיפה
עו"ד שרית גולן-שטיינברג | צילום: רדיו חיפה

נבקש לקבל את הנוהל הפנימי שהוכן בנושא הקצאת כרטיסים, כפי שנדרש בסעיף 24 בנוהל משרד הפנים. נבקש לדעת, היכן מפורסם, לפי סעיף 23 באתר האינטרנט של הרשות המקומית או התאגיד העירוני, פירוט של מספר כרטיסי ההזמנה שהוקצו לאירוע, ושמותיהם של עובדי הרשות המקומית או התאגיד שקיבלו כרטיסי הזמנה, ושמות העמותות או הגופים שהוקצו להם כרטיסים. ככל שהיו יותר משבעה חיילים, נבקש לקבל את שמות כל החיילים שקיבלו כרטיסים".

השאילתה תוצג ותובא לדיון בישיבתה הקרובה של מועצת העיר.