חברת מועצת העיר חיפה פנתה לראש העירייה לקבל לעיונה את המחקר וכן את כלל המסמכים והדוחות בנושא חיות הבר

אודיה שווץ פרסום: 09:31 - 04/07/21
חזירי בר ברחוב זלמן שניאור | צילום: רדיו חיפה
חזירי בר בכרמל | צילום: רדיו חיפה

חברת מועצת העיר חיפה, שרית גולן דורשת לקבל העתק מהמחקר שמימנה העירייה בנושא חזירי הבר ופעולות האקולוגית העירונית ומנהל מחלקת חיות הבר. כך עולה מפנייתה של גולן, הבוקר (ראשון) לראש העירייה, עינת קליש.

"על פי סעיף 140א' בפקודת העירייה, פנקסי העירייה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר מועצה, והם יועמדו לרשותו לפי בקשתו לא יאוחר משלושה ימים מיום פנייתו אל ראש העירייה או מי שהוא הסמיכו לכך, והוא רשאי להכין לעצמו העתק, לרבות העתק צילומי, או תקציר מהם", כתבה גולן, "נבקש לקבל את המחקר שנערך עבור עיריית חיפה על ידי ד"ר מליקסון בנושא חזירי הבר. כבר עתה יודגש, מאחר והעירייה מימנה את המחקר, הרי שמדובר במסמך של העירייה וככזה, אבקש שיועבר לעיוני בהקדם האפשרי. עוד אבקש לקבל את כלל המסמכים, לרבות דוחות שנערכו על ידי הממונה על חיות הבר בעיריית חיפה בכל הנוגע לחזירי הבר, ובכלל זה גם תכתובות מייל בדגש על הערכותיו המספריות ומיפוי פיזורם בשנה האחרונה. כמו כן, אבקש כלל המסמכים שנערכו על ידי האקולוגית העירונית".

עו"ד שרית גולן-שטיינברג | צילום: רדיו חיפה
עו"ד שרית גולן-שטיינברג | צילום: רדיו חיפה