בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה עתירה נגד זכייתה של חברת גדות במכרז: "צו ביניים יעכב את תחילת הפעלת הממגורה, ובכך עלולים להיגרם נזק לציבור ופגיעה בייבוא תבואות גרעינים"

אודיה שווץ פרסום: 13:06 - 07/07/21
ממגורות דגון | צילום: Chenspec, ויקיפדיה
ממגורות דגון | צילום: Chenspec, ויקיפדיה

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע, כי אין מקום לתת צו ביניים נגד תוצאות המכרז להפעלת ממגורת דגון. להחלטה קדמה עתירה של דגון ושל חברת שפיר תעשיות לבית המשפט, נגד זכייתה של חברת גדות מסופים לכימיקלים במכרז להפעלת הממגורה. הטענה בעתירה היתה, שגדות לא היתה רשאית להשתתף במכרז כיוון שלא עמדה בתנאי הסף, משום שמדובר בתאגיד מורשה המספק שירותי נמל בהתאם לחוק רשות הספנות והנמלים, ובשל היותה יבואן תבואות למדינת ישראל. 

השופטת, הדס עובדיה ציינה בהחלטתה: "לצורך ההכרעה בבקשה למתן צו ביניים, יש להביא בחשבון שני שיקולים מרכזיים, והם סיכויי העתירה ומאזן הנוחות; היינו, הנזק שייגרם למשיב עקב קבלת הבקשה לעומת הנזק שייגרם למבקש עקב דחייתה.

"איני סבורה כי עלה בידי דגון להראות כי היא עומדת בתנאים למתן צו הביניים. לא מצאתי ששיקולי מאזן הנוחות מטים את הכף לעבר קבלת הבקשה. אין חולק כי הממגורה בחיפה היא הממגורה הנמלית הגדולה בישראל, ועל כי פעילותה מהווה כ-85 אחוז מהפעילות בוק הממגורות הנמליות. מקובלת עלי טענת חברת נמלי ישראל, כי אם יינתן צו הביניים צפוי כי ייגרם עיכוב בתחילת הפעלת הממגורה על ידי המפעיל החדש, עם סיום תקופת ההפעלה של דגון ב-30 בספטמבר 2021, וכי עקב כך עלולים להיגרם נזק לציבור ופגיעה בייבוא תבואות הגרעינים לישראל".