בא כוחה של עיריית חיפה פנה ליו"ר הוועדה בבקשה לזמן את העירייה לכל דיון בנושא: "האינטרסים של העיר ותושביה חייבים להיות מובאים בחשבון"

אודיה שווץ פרסום: 09:39 - 11/07/21
נמל חיפה | צילום: גיאודרונס
נמל חיפה | צילום: גיאודרונס

עו"ד מיכאל וקנין, בא כוחה של עיריית חיפה, פנה ליו"ר ועדת הכספים של הכנסת, ח"כ אלכס קושניר ולעו"ד אייל לב ארי, מהלשכה המשפטית של הכנסת, בבקשה לזמן את העירייה לכל דיון בוועדה בנושא הפרטת חברת נמל חיפה, על מנת שתוכל לפרוש בו את כל טענותיה בנוגע למהלך.

"הפגם המתבטא בביטול הרוויזיה על בסיס בקשה שהוגשה ללא קבלת תגובה מטעם מרשתנו, ולמעשה בהיעדר יידועה על עצם קיומה, מתעצם שבעתיים לאור העובדה שהחלטת ועדת הכספים בדיון מיום 29 בדצמבר 2020 להורות על רוויזיה, נולדה מלכתחילה בשל קבלת טענותיה של העירייה בקשר לאי שיתופה בהליכי הפרטת מניותיה של חברת נמל חיפה", נכתב בבקשה, "מעבר לכך, שבנסיבות המתוארות ההחלטה בדבר ביטול הרוויזיה לוקה בחוסר חוקיות, הרי שגם לא נהיר לנו מה משמעותו של הניסוח המעורפל. בכל הכבוד, ציינתם במכתבכם כי 'עניין שיתופה של מרשתך יובא בחשבון'. המונח 'שיתוף' יכול להתפרש בדרכים שונות, ולאור חוסר בהירות זו נבקש להבהיר כי בכוונתנו להופיע בפני ועדת הכספים ולהשמיע את עמדתנו, בטרם הבאת צו האינטרסים החיוניים לאישור ועדת הכספים, ולא רק באשר להגנה של המדינה, בהם מורה לטפל הצו, אלא באשר לאינטרסים הלא פחות חשובים של העיר חיפה ותושביה, שחייבים להיות מובאים בחשבון כחלק בלתי נפרד ממהלכי הפרטת נמל חיפה".

עוד ציין עו"ד וקנין, כי הליך ההפרטה עוצב מההתחלה ומיושם עד היום, באופן שאינו מביא בחשבון את האינטרסים של עיריית חיפה, ובפרט את מימושו של פרויקט חזית הים. "אם הליך ההפרטה ימשיך להתנהל באופן הזה, התוצאה עלולה להתבטא בהיעדר היתכנות של פרויקט חזית הים כולו", הוסיף, "האופן שבו מודרת העירייה מהליך ההפרטה, מתחילתו ועד היום, צריך להשתנות באופן מידי – שכן אם לא כך, אינטרסים מקומיים ולאומיים ייפגעו וועדת הכספים לא תוכל להשתכנע בישיבתה הבאה בנושא הפרטת נמל חיפה, כי העירייה אכן זכתה בשיתוף ההכרחי והראוי".