המהלך הבא של חברי מועצת העיר, המובילים מאבק מול ראש העירייה, עינת קליש: כינוס ישיבה שלא מן המניין, מינוי שלושה סגנם מטעמם ללא שכר ושינוי מבנה הוועדות

אודיה שווץ פרסום: 08:41 - 28/07/21
מיכי אלפר, עינת קליש ונחשון צוק | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה
מיכי אלפר, עינת קליש ונחשון צוק | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה

קואליציית השינוי ממשיכה במאבקה מול הנהלת העירייה, בראשות עינת קליש. הבוקר (רביעי) שלחו חברי קואליציית השינוי מכתב לקליש, ובקשה לקיום ישיבת מועצה שלא מן המניין, בה תובא בין השאר להצבעה הצעה לשלילת שכרם של שני הסגנים היחידים שנותרו לקליש, נחשון צוק ומיכי אלפר, המשמשים גם כממלאי מקומה.

כזכור, לפני כשבועיים וחצי הגישו 17 מחברי מועצת העיר הצעה לסדר, להדחת סגניה של קליש, המשקפים, לטענתם התנהלות פוליטית ובזבזנית, "שהובילה את העיר למשבר כלכלי חריף".

לאחר מאבק שהגיע גם לבית המשפט המחוזי, התקיימה לבסוף הישיבה שבוע לאחר הגשת הבקשה. בתווך, התפטר אחד מחמשת סגניה של קליש, דוד עציוני.

בסיום הישיבה התקיימה הצבעה, בה תמכו 18 חברי מועצה בהדחתם של לזר קפלון ושהירה שלבי, מול מתנגד אחד (צוק, א"ש) ושני נמנעים (קפלון וגרי קורן, א"ש). קפלון אמר בתום ההצבעה: "אני תומך בתהליך, אבל כרגע הצטרפות שלי ל'מועצת השינוי' אינה על הפרק. אני מכבד את ההחלטה ומבין את התהליך, ובגלל זה נמנעתי". בכך, נותרו רק שני סגנים שהם גם, כאמור, ממלאי מקום ראש העירייה – צוק ואלפר.

סופי נקש | צילום: תום וקנין
סופי נקש | צילום: תום וקנין

שלושת הסגנים שימונו, כאמור ללא שכר, הם סופי נקש ("יונה יהב וצעירי חיפה"), אביהו האן ("הירוקים") ושמשון עידו ("הליכוד"). "שינויים בהרכב הסגנים ושלילת שכר ממלאי מקומך יביאו, כך יש לקוות, לשיפור תפקודך הלקוי, וזאת כמובן אם תיאותי לשתף עמם פעולה, לאפשר להם לפעול לשם קידום העיר ושיפור התפקוד הארגוני של העירייה", נכתב לקליש, "בכך תכבדי את רצון רוב חברי המועצה, כפי שאנו מכבדים את רצון הבוחר".

יד עזרא ושולמית 728_90
אביהו האן | צילום: תום וקנין
אביהו האן | צילום: תום וקנין

עוד ידרשו חברי קואליציית השינוי ביצוע שינוים בהרכב הוועדות העירוניות, חובה ורשות, לרבות הפסקת כהונתם של יושבי ראש ו/או חברים בועדות ומינוי אחרים תחתם.

במקביל מציגים הבוקר חברי קואליציית השינוי את ההסכם שנחתם ביניהם, והמסדיר את סמכויותיהם של שלושת הסגנים החדשים שמבקשת קואליציית השינוי למנות. "הואיל ​וביום 18 ביולי החליטה מליאת מועצת העיר חיפה על הדחת סגניה של ראש העירייה המכהנת; והואיל​ ויו"ר סיעות מועצת השינוי מעוניינים במינוי סגנים אחרים לראש העירייה, בהתאם לסעיף 15 לחוק, שלא בשכר ו/או תנאים נלווים בהתאם לדין ו/או לנוהלי משרד הפנים; והואיל ​ויו"ר סיעות מועצת השינוי מבקשים להתקשר ביניהם בהסכם זה, על בסיס ההסכמות התנאים והעקרונות המפורטים בו; לפיכך הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומהווה תנאי מתנאיו", נכתב בהסכם, "יו"ר סיעות מועצת השינוי מסכימים בזאת להגיש בקשה לכינוס ישיבה שלא מן המניין בהתאם לסעיף 9 לתוספת השניה לפקודת העיריות, לשם מינוי סגנים אחרים לראש העירייה המכהנת. חברי מועצת השינוי כולם, השייכים לסיעות מועצת השינוי, יחתמו על הגשת הבקשה, ויצביעו בעת כינוסה בעד מינוי הסגנים הבאים, שלא בשכר – שמשון עידו, אביהו האן וסופי נקש.

"הסגנים החלופיים יפעלו לקידום העיר חיפה ותושביה, שיפור תפקודה של עיריית חיפה, פיקוח ובקרה על התקציב והשינויים התקציביים הנדרשים, בניית תוכניות עבודה וקביעת סדרי עדיפויות לטיפול העיריה, טיפול ופיקוח על הליכי התכנון והבניה של הוועדה המקומית באמצעות ועדת המשנה, בקרה על פעולות ראש העירייה, ווידוא כי מפעילה סמכויותיה בשקיפות ומינהל תקין, והכל בתיאום ובשיתוף פעולה מלא, וככל הניתן, עם שאר חברי מועצת השינוי. כלל חברי מועצת השינוי מתחייבים לתמוך ולהצביע בעד בחירת הסגנים החלופיים כסגני ראש העירייה המכהנת שלא בשכר".

על המסמך חתומים, כאמור, יושבי ראש הסיעות החברות בקואליציית השינוי: אביהו ("הירוקים"), נקש ("יונה יהב וצעירי חיפה"), עידו ("הליכוד"), יעקב פיינגולד ("מהפך בחיפה"), שרית גולן ("חיפה בשבילנו"), תבור להט (מרצ), צביקה ברבי ("אכפת לי מתושבי חיפה"), יואב רמתי ("הבית היהודי"), ואלי לנדאו ("שדולת הגמלאים").

שמשון עידו | צילום: תום וקנין
שמשון עידו | צילום: תום וקנין