חבר מועצת העיר חיפה, אביהו האן טוען כי העירייה "מנצלת בציניות" פרצה בחוק גביית ארנונה: "התנהלות שאינה מכבדת אותה ויותר מכל, מצביעה על זלזול בוטה בתושביה"

אודיה שווץ פרסום: 09:30 - 01/08/21
אביהו האן | צילום: תום וקנין
אביהו האן | צילום: תום וקנין

חבר מועצת העיר חיפה, אביהו האן ("הירוקים") הגיש שאילתה בה הוא מבקש לדעת, "מדוע רומסים את זכותו של התושב לקבל מידע בנוגע לחובות ארנונה".

"הרשות המקומית כפופה לכללי המשפט המינהלי, המטילים עליה את החובה לנהוג בהגינות, בתום לב, בשקיפות ובאופן תקין כלפי הפרט", כתב האן בשאילתה, "עיריית חיפה מנצלת בציניות לקונה משפטית בחוק גביית חובות ארנונה, כאשר היא שולחת את הודעת ההתראה לפני עיקול בדואר רגיל – ובכך גם מעמידה בספק את זכותו המוקנית של החייב להשגה/טיעון/הסדרה לפני הפעלת העיקול, שלא לדבר על הפגיעה ההיקפית שנגרמת לאזרח כאשר הודעת העיקול מגיעה לבנק, וזה מטמיע את ההודעה במסד נתוני האשראי של בנק ישראל – מהלך שיכול להשפיע לאורך זמן מול מוסדות כלכליים המסתמכים על מסד נתונים זה.

יד עזרא ושולמית 728_90

"חמור יותר המצב, כאשר מדובר במשפחות או ביחידים קשי יום, שהמהלך עצמו מטיל עליהם 'מס' נוסף שלא היו מוכנים ומודעים לו. התנהלות העירייה במצב זה אינה מכבדת אותה ויותר מכל, מצביעה על זלזול בוטה בתושביה. אכן, לא קיימת חובה חוקית לשלוח הודעות בדואר רשום ולוודא את קבלתם על ידי התושב; אבל היכן טמון ההיגיון בכך שכל דוח חניה, אפילו בסכום של 100 שקל, נשלח בדואר רשום – וחוב ארנונה, שגדול משמעותית ויכול להגיע לאלפי שקלים, יישלח בדואר רגיל? 

"עיריית חיפה גורמת בהתנהלותה עוול לרבים מאזרחי העיר, שאינם מודעים לכל ההשלכות המשפטיות והכלכליות. עצם הסתמכות העירייה על כך שאין חובה לשלוח הודעה על עיקול בדואר רשום, מדברת על אטימות, ניצול הזדמנות ובעיקר, זלזול בוטה בתושבי העיר. מה היה נגרע לו הודעת התראה לפני עיקול בסך 1,000 שקל ואף יותר מכך היתה נשלחת לחייב בדואר רשום ואישור מסירה? לא רק שלא היה נגרע דבר, אלא שהעירייה היתה משגרת מסר של התחשבות והתעלות מעל לניצול ציני של פגם בחוק, ובכך מאששת את חובתה להתנהל מול תושביה בתום לב.  

"נכון שהנוהג הוא מזה שנים, אך אין זה גורע מהעירייה לתקן ולשפר את התנהלותה מול תושביה, אפילו ורף התנהלותה עולה על הנדרש בחוק. ניתן לומר, כי החוק לוקה בלקונה קשה. לא מובן למה ומדוע חשב המחוקק כי הבנק חייב – ולא זכאי – לקבל את הודעת העיקול בדואר רשום, והתושב רק בדואר רגיל. יתרה מזו, הסתמכות המחוקק על כך שהדואר הוא גוף אמין אינה ערובה למסירה כדין".

מכבי קרית מוצקין 320_100

השאילתה של האן תוצג בפני ראש העירייה בישיבתה הבאה של מועצת העיר.