מועצת העיר אישרה את המשך יישום התוכנית להפחתת זיהום האוויר מתחבורה, חמש שנים אחרי שנכנסה לתוקף. בשלב הבא תיבחן אפשרות לאיחוד עם התוכנית המטרופולינית, הכוללת את הקריות

אודיה שווץ פרסום: 11:28 - 04/08/21
שילוט אזור אוויר נקי בחיפה | צילום: רונן לוטן, יפה נוף
שילוט אזור אוויר נקי בחיפה | צילום: רונן לוטן, יפה נוף

מועצת העיר חיפה אישרה אמש (שלישי) את הארכת תוקף התוכנית "אזור אוויר נקי". מטרת התוכנית, שאושרה לראשונה במועצת העיר בספטמבר 2016, היא להפחית את זיהום האוויר הנובע מכלי רכב בכל רחבי העיר.

על פי פקודת התעבורה, התוכנית תקפה לחמש שנים מיום אישורה ולאחר מועד זה נדרש לבצע עדכונים בהתאם לשינויים שנערכו במהלך חמש שנים אלה. תוקף התוכנית יפוג בקרוב, ב-19 בספטמבר 2021, ולכן הודגש בבקשה להארכת תוקפה כי יש דחיפות בהמשך יישומה ובהפעלת אזור אוויר נקי בחיפה. על פי הבקשה, האישור היה הכרחי משום שאם וכאשר תוקף התכנית יפוג, תתחייב העירייה להסיר את כל השילוט והתימרור המתריע על כניסה ל"אזור אוויר נקי", על מנת שלא תהיה חשופה לתביעות, מהלך הכרוך בהוצאות מיותרות. כמו כן, ללא תוכנית בתוקף, היה המשרד להגנת הסביבה מבטל את ההתחייבות הכספית העומדת על סך של כחמישה מיליון שקל, לצורך עדכון התוכנית והתאמתה לחמש שנים נוספות.

בשלב הבא, לאחר שמועצת העירייה אישרה את תוקף התוכנית, ניתן יהיה לבצע את כל העדכונים הנדרשים לתוכנית – החלפת כל השילוט והתימרור הקיימים, ובמקומם התקנת התימרור הארצי החדש לאזור אוויר נקי; וכן תיקון חוק העזר בנוגע להגדרת רכב מזהם והתאמתו לתקנות הארציות. נוסף על כך, יקודם מכרז להתקנת מצלמות, זאת לאחר אישור החקיקה והתקנות הארציות הנדרשות לביצוע אכיפה במצלמות עבור "אזור אוויר נקי".

אם לא יאושרו התקנות הארציות, תיבחר חלופת מתאימה לתקופת הביניים, ולאחר מכן יבוצעו התאמות נוספות לצורך הפחתת זיהום אוויר מתחבורה. פעולות אלה יבוצעו על פי המתחייב בחוק, בהתאם להנחיות פקודת התעבורה, בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה ועיריית חיפה, ובאישור מועצת העיר. כל אלו יבוצעו במקביל לבחינת האפשרות לאחד את "אזור אוויר נקי" עם התוכנית המטרופולינית, הכוללת את קרית ביאליק, קרית מוצקין, קרית אתא וקרית ים.