בישיבה שלא מן המניין שיזמה "קואליציית השינוי" תמכו 19 חברי מועצה במהלך. סגן ראש העירייה, לזר קפלון הפתיע כשתמך בהצעה ואמר לצוק: "הייתי מצפה ממך שתגיד 'נכשלתי'"

אודיה שווץ פרסום: 19:43 - 04/08/21
מיכי אלפר, עינת קליש ונחשון צוק | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה
מיכי אלפר, עינת קליש ונחשון צוק | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה

מועצת העיר חיפה אישרה הערב (רביעי) את שלילת שכרם של שני ממלאי מקום ראש העירייה, נחשון צוק ומיכי אלפר. בהצעה, אותה הגישו בסוף החודש שעבר ראשי סיעות "קואליציית השינוי", תמכו 19 חברי מועצה, לעומת ארבעה שהתנגדו. מדובר במהלך שקידמה "קואליציית השינוי", בהמשך להדחת סגני ראש העירייה, לזר קפלון ושהירה שלבי, בתחילת יולי. כזכור, בתווך הודיע סגן נוסף של עינת קליש, דוד עציוני על התפטרותו.

"הישיבה מתקיימת לפי 18 חברי מועצה", אמרה קליש בפתח הדיון, "צוק ואלפר פועלים כיד ימיני ולשם כך הואצלו להם סמכויות רחבות והכנת תוכניות טווח. המניעים האמיתיים לשלילת שכרם הם אינטרסים צרים אישיים, כלכליים ופוליטיים. מדובר בניסיון חסר תום לב לפגוע בי אישית במאמצים שאינם כשרים. חברי המועצה מבקשים לפגוע, לנגח ולהכביד על פעילותי, וככל שתתקדם ההצבעה מועצת השינוי תוכיח שההחלטות הן נגד העיר ותושביה. מדובר בשימוש ציני נגד המנדט שקיבלו".

חברת המועצה, שרית גולן השיבה לקליש: "כדאי שבמקום שתשתמשי בנאום מלא סיסמאות וקלישאות, תביטי איך 18 חברי מועצה, מהאנשים שהלכו איתך עד הדקה האחרונה, החליטו להגיד 'די'. הפקרת את הוועדה המקומית בידיהם של צוק ואלפר, על רקע הרשעתך בפלילים. חברי הוועדה התריעו, אבל את טמנת את ראשך בחול. הציבור החיפאי לא צריך לשלם את מחיר הרשעתך כדי שתבכי לנו היום כמו ילדה קטנה".

בין השאר הסבירה גולן, כי יש לשלול את שכרם של צוק ואלפר בגין "ניהול כושל של מינהל ההנדסה", לכאורה. "יש ירידה בהכנסות מאגרות והיטלי השבחה", אמרה, "במהלך עשר השנים האחרונות ועד שנת 2019 נלקחו הלוואות שנתיות בסכומים שבין 100-90 מיליון שקל שמדי שנה כוסו, והכנסות מהיטלים ואגרות עמדו על 200-100 מיליון שקל בשנה. בשנת 2019 נלקחו כבר הלוואות בסכום של 170 מיליון שקל, ובשנת 2020 – הלוואות בסכום של 190 מיליון שקל, כל זאת כדי לכסות על חוסר הכנסות מהעיר מהיטלים ומאגרות בתחום הבניה. בשנת 2019 עמדו ההכנסות מהיטלים ואגרות על 36.5 מיליון שקל בשנה – כלומר, 9.1 מיליון שקל לרבעון; ובשנת 2020 עמדו ההכנסות מהיטלים ואגרות על 42.8 מיליון שקל – כלומר, כ-10.7 מיליון שקל לרבעון. מרוב שאין הכנסות לעיר והמצב עגום, אין בעיר שום תחזוקה, למעט פינוי אשפה וקצת תיקוני מפגעים".

שרית גולן | צילום: תום וקנין
שרית גולן | צילום: תום וקנין

כמו כן הציגה גולן טענות לעיכוב בקשות ולהיעדר מענה בפרק זמן סביר; לרה-ארגון שנכשל, תוך הוספת תפקידים שלא הוכיחו את עצמם; לגיוס סגן מהנדס עיר בעשרות אלפי שקלים, שנעדר סמכות להיות מהנדס הוועדה; לנטילת סמכויות ממנהלת אגף מזכירות הוועדה המקומית, והבאת תקן נוסף כמזכירה נוסף על הקיימים; לניהול כושל של ועדת המשנה לתכנון ובניה – לרבות מסירת מידע שגוי, השמטת מידע בנוגע להתנהלות משפטית בתיקים, ועוד. עוד הדגישה טענות לשימוש ולניצול המעמד לטובת מינוף קהילה מסוימת בהקצאות מבנים, תקציבים והיתרים שלא כדין.

"רשימת המבנים שהוקצו בשנתיים האחרונות, תוך העדפת קהילה מסוימת, היא בלתי מידתית לגבי שאר הקהילות והמגזרים בעיר", הוסיפה גולן, "קופת העירייה מצויה בגירעון תקציבי, העומד לפתחם של ראש העירייה ושל סגניה, כראיה נוספת להתנהלותם הפגומה. יש לקחת אחריות על גירעון זה, ונוכח התנהלות לקויה של הסגנים יש מקום לשלול את שכרם. באופן מתחייב נוכח הגירעון, הסגנים החדשים שימונו במקומם יעשו זאת ללא שכר ובהתנדבות מלאה לטובת העירייה ותושבי העיר".

בשלב זה הפתיע סגן ראש העירייה, לזר קפלון שאמר לצוק: "הייתי מצפה ממך שתגיד 'נכשלתי'. אני חושב שהיום זה כישלון ניהולי פוליטי, ואני בעד (שלילת שכר ממלאי המקום, א"ש). אין שום דרך אחרת". אלפר אמר: "בקדנציה האחרונה מוניתי על ידי ראש העירייה כיו"ר ועדת המשנה, הואצלו לי סמכויות. לצערי, פגיעה בסמכויותי עלולה לגרום לעיכובים שאינם משרתים את העיר. אני מלווה בתפקיד שלי קשת של מקרים. ביקשתי להביא תיקון עוול באוכלוסייה החרדית בכל תחום. במסגרת תפקידי מבצעים יחד מהפיכה בתחום הרישוי".

כאמור, בהצבעה על שלילת שכרם של צוק ואלפר תמכו 19 חברי מועצה, מול ארבעה שהתנגדו. אחריה, ביקשה קליש מהיועצת המשפטית לעירייה, עו"ד ימית קליין לבדוק את תקינות וחוקיות ההחלטה מול כלל הגורמים הרלוונטיים, לרבות משרד הפנים.