בפניה שתועבר ליו"ר הוועדה המקומית, נחשון צוק יועלו טענות באשר להתנהלותו, לכאורה, של היו"ר הנוכחי, מיכי אלפר: "ניהול לקוי, חריגה מהוראות הדין, סטייה ממינהל תקין, וקידום הליכים מטעמים זרים"

אודיה שווץ פרסום: 15:07 - 08/08/21
אביהו האן | צילום: תום וקנין
אביהו האן | צילום: תום וקנין

חברי קואליציית השינוי במועצת העיר, החברים בוועדה המקומית לתכנון ובניה, דורשים מממלא מקום ראש עיריית חיפה ויו"ר הוועדה, נחשון צוק וממנהלת הוועדה, אהובי בלוך להכיר בשינויים שיש לבצע בוועדת המשנה – בהם מינוי סגן ראש העירייה החדש, אביהו האן כיו"ר ועדת המשנה במקומו של מיכי אלפר, ומינויה של חברת המועצה, שרית גולן כממלאת מקומו.

"כידוע, עת נבחרה ראש העירייה לעמוד בראשות העיר חיפה, ועקב הרשעתה בפלילים בגין עבירות בניה שונות, גובש מתווה כהונה פרטני עבורה", נכתב בפנייה שתועבר מחר (שני) לצוק, "מתווה זה נועד להלום את תפקידיה השונים כעומדת בראשות מוסדות התכנון והבניה בעיר חיפה, מתוקף תפקידה כראש העירייה, בד בבד עם הרשעתה בפלילים בתחום זה בדיוק.

"די לראות את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה בבג"ץ עמותת 'שומרי הסף – התנועה להגנת ערכי שלטון', עת הוא מתאר את מעשיה של ראש העירייה ואת חומרתם, כדי להיווכח שלא יעלה על הדעת כי אדם שהורשע בעבירות פליליות מתחום התכנון והבניה, יעמוד בראשות מוסדות התכנון של העיר וישמש, בין השאר, כגורם מבקר ומפקח על התנהלות מוסדות אלו.

"על כן, התחייבה ראש העירייה שלא לעמוד בראשות מוסדות התכנון בעיר, שהם באחריותה ועליה לעמוד בראשם ככל ראש רשות ובהתאם לדין, ולרבות הוועדה המקומית לתכנון ובניה וועדת המשנה לתכנון ובניה. נוכח העובדה, כי ראש העירייה אינה יכולה לכהן בתפקידה הטבעי, ככל ראש רשות במדינתנו שיש בה ועדה מקומית לתכנון ובניה, מונית אתה (צוק, א"ש) כיו"ר הוועדה וממלא מקום ראש העירייה, מיכאל אלפר מונה לעמוד בראש ועדת המשנה לתכנון ובניה ולכהן כיו"ר רשות הרישוי.

מיכי אלפר | צילום: רדיו חיפה
מיכי אלפר | צילום: רדיו חיפה

"העובדה כי ראש העירייה אינה מכהנת בתפקידים אלו חרף העובדה כי אלו הוקנו לה בדין, ומתן סמכות זו לממלאי מקומה הוא לכשעצמו עיוות של המציאות השלטונית בישראל, אך ברור כי היא נכפתה מכורח הנסיבות המתוארות לעיל. דא עקא, לעניות דעתנו, בוועדה המקומית ובפרט בוועדת המשנה שלה, ההתנהלות לקויה, פגומה וחורגת מהוראות הדין והנוהל, לכאורה. אובדן השליטה של ראש העירייה, שהציבור בחר בה, על הוועדה המקומית הוא בגדר מעשה עשוי.

"ואולם, מינוי ממלא מקומה, אלפר אינו בגדר גזירת גורל מחויבת המציאות. לוועדה המקומית יש סמכות למנות כל סגן ראש עירייה לתפקיד זה, ולא רק אלפר כשיר לכך. בענייננו, אנו אוחזים בדעה כי הוא מנהל את הוועדה באופן לקוי, תוך שאנו בחשש כבד שלא אחת הוא חורג מהוראות הדין, לכאורה, ופועל בסטייה ממינהל תקין, אף זאת לכאורה. ניחא, כבר התרגלנו ששיקוליו הם מגזריים ולדידו תושבי העיר המזוהים עמו חשובים יותר מאלו שאינם נמנים על המגזר החרדי; אך לדאבוננו, הוא אף מקדם הליכים תכנוניים לבעלי עניין ספציפיים ולהבנתנו גם מטעמים זרים.

"אנו סבורים, כי המקום להעלות את הטענות בפירוט הוא בדיון סגור של ישיבת הוועדה ולא בכתובים. על כן, בשלב זה לא יצוינו דוגמאות להתנהלות זו, ואשר יובהר כבר מעתה כי בידי החתומים מטה מצויים כאלה לא מעט. התנהלותו זו, המתוארת בתמצית תמציתית במסמך זה, במילוי תפקידו כיו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה, כמו התנהלותו כראש רשות הרישוי המקומית, אינה יכול לעבור לסדר היום ואינה יכולה להימשך.

"לדידנו, המדובר לא פחות בהפקרת מוסדות התכנון של העיר חיפה, תוך ניצול הוואקום שנוצר בשל היעדר כשירות של ראש העירייה לכהן בתפקיד יו"ר הוועדה. חששנו הוא, כי אילוצים קואליציוניים אף מונעים ממך, כפי הנראה, לאכוף סדרי מינהל תקין על מי שמכהן בתפקיד מקביל לזה שלך, כממלא מקום ראש העירייה, אף כי הנך יו"ר מליאת הוועדה שהיא הממנה את יו"ר ועדת המשנה. 

נחשון צוק | צילום: תום וקנין
נחשון צוק | צילום: תום וקנין

"יובהר, כי לא נאפשר התנהגות הסוטה מהוראות הדין ואשר בעקיפין, ולעתים אף במישרין, פוגעת בעבודת עיריית חיפה וחמור מכך, בתושביה. אנו סבורים, כי נוכח התנהלותו זו של אלפר כמתואר לעיל, אינה עולה בקנה אחד עם הנדרש, כמו גם המצופה, מהעומד בראש ועדה בעלת חשיבות כה רבה לרשויות מקומיות בכלל, ולעיר חיפה בפרט. לא למותר לציין כי לדידנו, מתוקף תפקידך הנך אחראי ואמון אף על התנהלות ועדת המשנה לתכנון ובניה וכן רשות הרישוי, וזאת גם אם מתעוררים קשיים קואליציוניים או קשיים אחרים שלך לפקח על פעילות ועדת המשנה.

"נראה כי הגיעה העת למנות לעומד בראש ועדת המשנה – ובהתאמה, לשאר הוועדות מתוקף תפקידו זה – מועמד ראוי ההולם את התפקיד, כמו גם את הסמכויות בצדו ואשר יושרתו ומחוייבותו לציבור הרחב . מינוי זה לא יחייב אותך כיו"ר הוועדה לפקוח עין מתמדת על הנעשה בוועדת המשנה. בטוחנו, כי בלבך פנימה אתה מברך על כך שנפעל להחלפת יו"ר ועדת המשנה ואבן נגולה מלבך, שכן אף אם קיימים בינינו מחלוקת כאלו ואחרות, אנו רוצים להאמין שאתה חפץ בקיום ועדת משנה הפועלת לפי סדרי דין ומינהל תקין, ואשר אך בשל מחויבותך למשמעת הקואליציונית, אינך פועל לפי צו מצפונך.

"ב-4 באוגוסט 2021 התקבלה החלטת מליאת מועצת העיר בדבר מינוי סגני ראש עירייה חדשים, ובהם גם חבר מועצת העיר, אביהו האן. על כן, מכוח סמכות הוועדה המקומית לקבוע את סדרי עבודתה בהתאם לסעיף 44א' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965, וכן סעיף 5ג' לתקנות התכנון והבניה-תדירות דיוני מוסד תכנון תשס"ג-2003, הנך מתבקש להוסיף לסדר היום של הישיבה הקרובה של הוועדה, שעתידה לחול ב-17 באוגוסט, את הנושאים הבאים: מינוי סגן ראש העירייה, האן כיו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה ובהתאמה, סיום כהונתו של יו"ר ועדת המשנה הנוכחי כיו"ר וכחבר, ממלא מקום ראש העירייה, אלפר.

"שינויים בהרכב ועדת משנה לתכנון ובניה כמפורט להלן: סיום כהונת נעמה לזימי מסיעת 'חיים בחיפה' כחברה ומינוי סיגל ציוני מסיעת 'חיים בחיפה' תחתיה; מינוי שרית גולן מסיעת 'חיפה בשבילנו' כממלאת מקום יו"ר הוועדה; סיום כהונת יוסי שלום מסיעת 'יונה יהב וצעירי חיפה' כחבר בוועדה, ומינוי של סופי נקש כחברת ועדה תחתיו; מינוי חדוה אלמוג מסיעת 'יונה יהב וצעירי חיפה' כממלאת מקום לחברת הוועדה, סופי נקש מסיעת 'יונה יהב וצעירי חיפה'.

שרית גולן | צילום: תום וקנין
שרית גולן | צילום: תום וקנין

"נוכח התנהלות רשות הרישוי המקומית, כמתואר לעיל, אנו דורשים לקיים דיון מקיף בעניין זה, ולרבות: מעתה ואילך תתנהל רשות הרישוי – כמו תקפיד, הקפד היטב – להתנהל בהתאם להוראות הדין החלים על רשות הרישוי, דיני התכנון והבניה, דיני הרישוי, הוראות האתיקה ונהלי משרדי הממשלה השונים שעמם עובדת רשות הרישוי, ולהם היא כפופה. בהתאם לסעיף 5א' לחוק הרשויות המקומיות-ייעוץ משפטי תשל"ו-1975, ומתוקף תפקידה של היועצת המשפטית של עיריית חיפה, האמונה, בין השאר, על התנהלות תקינה וחוקית של עבודת העירייה, כמו גם ועדותיה ומוסדותיה – מעתה ואילך תהא נוכחת היועצת המשפטית של העירייה או מי מטעמה שהוא עו"ד המועסק/ת תחתיה במחלקה המשפטית ובקיא/ה בדיני תכנון ובניה בכלל ישיבות רשות הרישוי, לשם פיקוח ובקרה אדוקים על התנהלות רשות הרישוי המקומית, תוך הבטחה כי זו תתנהל בהתאם להוראות כל דין ונוהל.

"צר לנו, כי אלו הם פני הדברים, כמו גם צר על עצם פנייה זו; אך לא נוכל לשתוק נוכח התנהלות מוסד תכנוני חשוב כגון ועדת משנה או רשות הרישוי של הוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה, ולא נאפשר התנהלות לא תקינה תחת ידנו. משכך, הנך מתבקש לפעול בהתאם וכנדרש ממכתבנו זה". 

מאלפר טרם התקבלה תגובה, והיא תובא במלואה לכשתתקבל.

יצוין כי בעקבות הפרסום ברדיו חיפה, נשלח לחברי מליאת הוועדה המקומית מייל, ובו הודעה על דחיית ישיבת הוועדה שתוכננה ל-17 באוגוסט, למועד שבשלב זה טרם נקבע.