בהודעה מטעם גזבר העירייה צוין כי עלות הפרויקט עודכנה ל-7.9 מיליון שקל – כשני מיליון שקל מעבר לסכום שאישרה ועדת הכספים

אודיה שווץ פרסום: 18:49 - 12/08/21
ליאו באק | צילום: יח"צ
ליאו באק | צילום: יח"צ

חברי מועצת העיר חיפה התבקשו לאשר, באמצעות דואר אלקטרוני, תקציב פיתוח לטובת פירוק והחלפת גג האסבסט בבית הספר ליאו באק.

במייל, שנשלח על ידי מזכירת המועצה מגזבר העירייה, רוני בן חיים נכתב, כי הוא מבקש להעביר לעיונם ולאישורם עדכון תקציבי על סך של 7.9 מיליון שקל, עבור פירוק והחלפת הגג אסבסט. "אומדן העלויות המשוער לביצוע הפרויקט עמד על כ-5.9 מיליון שקל", כתב בן חיים, "ועדת הכספים אישרה את הפרויקט בעלות של כשישה מיליון שקל ממקורות חיצונים – דהיינו, משרד החינוך ובית הספר ליאו באק – כאשר חלוקת הביצוע לפי אומדן זה היה, 5.4 מיליון שקל ימומנו על ידי משרד החינוך והיתרה, של כחצי מיליון שקל, על ידי ליאו באק.

רוני בן חיים, גזבר עיריית חיפה | צילום: ראובן כהן, עיריית חיפה
רוני בן חיים | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה

"בימים האחרונים הגיש אריאל בלנק, מנהל אגף הבנייה הציבורית, עדכון עלות הפרויקט. העדכון שהתקבל הוא 7.9 מיליון שקל – דהיינו, גידול של כ-2.1 מיליון שקל. עלות העבודה החדשה כוללת עלות שכר מפקח, החמרה בדרישות בתוכנית העבודה, ובהתאם אומדני הביצוע והמעבדות הנובעות מדרישות מחמירות וקפדניות שעלו בחודשים האחרונים על ידי המפקח ובשיתופי הציבור וההורים. נא אישורכם לפרויקט על סך 7.9 מיליון שקל ממקורות חיצונים. הפרויקט לא יבוצע ללא קבלת התחייבות נדרשות למימון מלא שלו על ידי הממנים, משרד החינוך וליאו באק".

לרדיו חיפה נודע, כי חבר המועצה, יואב רמתי השיב למזכירת המועצה וכתב לה: "הנני מבקש להפיץ לכלל חברי המועצה את התוכניות, המפרט הטכני והפרטים בחלוקה לפי מערכות. נוסף על כך, אבקש לקבל את אומדן הפרקים הקשורים לתקרת האסבסט, פירוקה והחלפתה, ועלות מערכות חשמל, תאורה וכו' בנפרד. הנני מאשר בשלב זה שלושה מיליון שקל בלבד, ומצפה שכלל הנתונים יועברו בימים הקרובים .ניתן לחתום עם הקבלן היקף מלא כאשר יתרת הסכום אופציונלית ותאושר בחודש הקרוב".

יואב רמתי | צילום: תום וקנין
יואב רמתי | צילום: תום וקנין