במשרד טוענים כי העירייה לא עמדה בהוראות החוק: "בכל פעם העירייה מציינת סיבה אחרת הגורמת לעיכוב ההליך, ואף אחת מהן אינה מוצדקת". העירייה מפנה אצבע מאשימה לחברי קואליציית השינוי

אודיה שווץ פרסום: 15:30 - 16/08/21
עינת קליש | צילום: מארק ניימן, לע"מ
עינת קליש | צילום: מארק ניימן, לע"מ

שלמה כץ, מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה, זימן את ראש עיריית חיפה, עינת קליש לשימוע בגין טענות לאי עמידתה של העירייה בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק. על פי החוק, היה על העירייה לפנות את כל מפגעי האסבסט הפריך המותז ממבני ציבור, בכללם מבנה החטיבה העליונה בבית ספר ליאו באק, עד ל-4 באוגוסט – קרי, לפני כשבועיים.

"עיריית חיפה מפרה את החוק המורה על פינוי אסבסט פריך מותז ממבני ציבור", מסר כץ, "המשרד העביר את ההתחייבות הכספית לעירייה כבר לפני יותר משנה, ולמרות זאת העירייה מתמהמהת. ככל שיהיה במבנה מצב של מפגע לפי החוק, שבו אסבסט פריך יהיה חשוף, המשרד יפעל בהתאם. נמשיך לפעול בכל המישורים שביכולתנו על מנת להבטיח את בריאות הציבור והתלמידים".

במשרד להגנת הסביבה מבהירים, כי אין בסמכותם לדחות את המועד להסרת האסבסט, כיוון שמועד זה נקבע כהוראה מחייבת בחוק וכי האחריות להסרתו היא של בעל הנכס, עיריית חיפה,  ובאחריותה גם למצוא מבנים חלופיים לתקופת ההסרה, ככל שיידרש. 

"ההחלטה על קיום לימודים במבנה בית הספר היא של העירייה", נמסר מהמשרד, "ככל שיהיה במבנה מצב של מפגע לפי החוק, שבו יהיה אסבסט פריך חשוף – מצב שאינו מתקיים כעת – יפעל המשרד בהתאם. יצוין כי הזימון לשימוע נשלח לאחר שמנהל המחוז הוציא צו מינהלי לעירייה, בשל החשש שזו לא תבצע את ההסרה בהתאם לתאריך שנקבע בחוק. לטענת המשרד, העירייה לא העבירה כל התייחסות לצו, לא הסירה והטמינה את האסבסט עד למועד שנקבע, והמשיכה לעשות שימוש באסבסט הפריך.

ליאו באק | צילום: יח"צ
ליאו באק | צילום: יח"צ

"ב-14 ביוני 2021 הגישה העירייה למשרד להגנת הסביבה תוכנית עקרונית לעבודות להסרת אסבסט פריך ממבנה החטיבה העליונה בליאו באק, שאף המשרד אישר עקרונית; אולם, העירייה טרם הגישה לממונה בקשה פורמלית להיתר עבודת אסבסט.

"בשל הסיכון הגבוה מחשיפה לאסבסט ודחיפות הסרתו ממבני חינוך בכלל, העביר המשרד להגנת הסביבה למשרד החינוך תקציב של עשרה מיליון שקל למטרה זו – מחצית מהסכום לבית הספר ליאו באק בחיפה. את התקציב ניתן היה לנצל לטובת ביצוע העבודות כבר בשנה הקודמת. העירייה, שאחראית על פרסום מכרז לבחירת קבלן ביצוע, טרם פרסמה מכרז ולא בחרה בקבלן ביצוע, וממילא לא הוגשה תוכנית סופית לממונה עם בקשה להיתר עבודת אסבסט, שהיא תנאי מחייב לביצוע העבודות. בכל פעם העירייה מציינת סיבה אחרת הגורמת לעיכוב ההליך – אף אחת מהן אינה מוצדקת בעיני המשרד. האסבסט הפריך בבית הספר ליאו באק עודנו מצוי בשימוש בניגוד לחוק והוא לא הוסר כנדרש, והדבר יוצר פוטנציאל לחשיפת התלמידים לאסבסט".

שלמה כץ | צילום: באדיבות אור אשכנזי
שלמה כץ | צילום: באדיבות אור אשכנזי

מהעירייה נמסר בתגובה: "עיריית חיפה הנחתה את מנכ"ל בית ספר ליאו באק לפעול על פי צו מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה. לצורך כך, העמידה העירייה, לפנים משורת הדין, לרשות בית הספר מבנים חלופיים. העירייה לא תסכים לכל הפרה של הצו, וככל שמנהל המחוז לא יסכים להאריך את מועד הצו, יפתחו תלמידי בי"ת ספר ליאו באק את שנת הלימודים במבנים החלופיים. למרבה הצער, כל תהליך החלפת הגג התעכב לאור סירובם של חברי מועצת העיר מהאופוזיציה, לאשר את התקציב לפרויקט. עד עצם הרגע הזה הם ממשיכים לשחק משחקים ונמנעים מלאשר את התקציב למטרה זו".