במשרד להגנת הסביבה, מצידם, מותחים ביקורת על החלטת עיריית חיפה להיעדר מהשימוע בעניין אי פינוי האסבסט מגג בית ספר ליאו באק

אודיה שווץ פרסום: 16:28 - 25/08/21
ליאו באק | צילום: יח"צ
ליאו באק | צילום: יח"צ

כפי שפורסם ברדיו חיפה ("האסבסט בליאו באק: המשרד להגנ"ס זימן את קליש לשימוע") לפני מספר ימים, שלמה כץ, מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה, זימן את ראש עיריית חיפה, עינת קליש לשימוע בגין טענות לאי עמידתה של העירייה בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק. על פי החוק, היה על העירייה לפנות את כל מפגעי האסבסט הפריך המותז ממבני ציבור, בכללם מבנה החטיבה העליונה בבית ספר ליאו באק, עד ל-4 באוגוסט – קרי, לפני כשבועיים.

“עיריית חיפה מפרה את החוק המורה על פינוי אסבסט פריך מותז ממבני ציבור”, מסר כץ, “המשרד העביר את ההתחייבות הכספית לעירייה כבר לפני יותר משנה, ולמרות זאת העירייה מתמהמהת. ככל שיהיה במבנה מצב של מפגע לפי החוק, שבו אסבסט פריך יהיה חשוף, המשרד יפעל בהתאם. נמשיך לפעול בכל המישורים שביכולתנו על מנת להבטיח את בריאות הציבור והתלמידים”.

כעת, לאחר שאף נציג מטעם עיריית חיפה לא הגיע לשימוע, ממשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה:

"עיריית חיפה לא הגיעה לשימוע שנקבע לה, בגין הפרת החוק המורה על הפסקת השימוש באסבסט פריך מותז ממקום ציבורי מקורה, הסרתו והטמנתו עד למועד הקבוע בחוק, וכן בגין הפרת צו מנהלי לעניין אסבסט. לצורך מיצוי ההליך, המשרד איפשר לעיריית חיפה להעביר טענותיה למשרד בכתב. לאחר שתעביר העירייה את טענותיה, או בחלוף התקופה שתיקבע להעברת הטיעונים, יגבש המשרד החלטה על צעדים עתידיים".