חלק מחברי הוועד פנו לראש העירייה וליועמ"ש לעירייה, בדרישה להבהיר כי מינוי היו"ר אינו חוקי וכי עליו "לעצור כל התנהלות כספית עתידית": "מתנהל בכספי ציבור כרצונו". שטרית: "מדובר בגורמים אינטרסנטים, הוגשה תלונה במשטרה"

אודיה שווץ פרסום: 10:14 - 05/09/21
נוה שאנן | צילום: דודו אזולאי
נוה שאנן | צילום: דודו אזולאי

חברים בוועד שכונת נוה שאנן פנו לראש העירייה, עינת קליש וליועצת המשפטית לעירייה, עו"ד ימית קליין בטענה כי מינויו של יעקב שטרית כיו"ר הוועד אינו בתוקף ובניגוד לתקנון משנת 2004, היות ויו"ר ועד שכונה אמור להתמנות על ידי רוב במועצת העיר, ולא על ידי ראש העירייה.

"בהנחה שהמינוי בתוקף, ולו למען הנראות, רצוי היה כי שטרית יכנס ישיבת ועד תוך זמן קצר מיום המינוי, כדי לאשר את מינויו ברוב קולות החברים", כתבו חלק מחברי הוועד לקליש, "עד עצם היום הזה, לא הואיל שטרית לזמן את חברי הוועד לישיבה, ואף הגדיל ומינה באופן עצמאי ועל פי דעתו האישית יו"רים ובעלי תפקידים בוועדות, ללא אישור והצבעה כנדרש, ומתנהל למעשה באופן שאינו תואם את תקנון הוועד ולא הוגן כלפי שאר חברי הוועד".

לטענת אותם חברי ועד, נעשו מספר פניות ליו"ר שטרית, בקריאה לקיים אסיפת ועד, קיום סדר יום והצבעה כמקובל, אך הדבר לא נעשה, "תוך התעלמות מוחלטת מפניות החברים השונים". כמו כן טוענים חברי הוועד, כי "להבנתנו ועל פי מידע שהגיע לידינו, שטרית מתנהל בכספי ציבור כרצונו", בכל הנוגע בהוצאות עבור פרסום תקשורתי ממומן: "מן הראוי היה להשתמש ברשתות החברתיות החינמיות, ולפרסם בעמודי הרשת הפעילים בחיפה או בעמוד הפייסבוק הפעיל של הועד. נוסף על כך נודע לנו, כי מופנה תקציב ניכר מכספי הציבור של הוועד גם לטובת תשלום ליועצים משפטיים וחוקרים, זאת בניגוד מוחלט לאופיו של ועד נוה שאנן. הוועד הוא התנדבותי והחברים בו בוחרים לפעול בהתנדבות מלאה לטובת השכונה ולהשקיע ממרצם ומיוכלתם. התנהלות זו של בזבוז כספי ציבור לטובת האדרת כוחו של ועד נוה שאנן, ללא קבלת אישור כלל חברי הוועד, ללא עדכון החברים המתנדבים, מדאיגה ובעייתית ביותר.

"אנו דורשים במידי דיווח מדויק של כלל ההוצאות הכספיות החריגות והמיותרות לטובת שיווק ועד נוה שאנן. לאור ההתנהלות המתוארת, ובהתחשב בעובדה שמינויו של שטרית אינו תקף ואינו חוקי, על פי תקנון ועד נוה שאנן, אני מבקשים להוציא במידי מכתב לשטרית המודיע כי מינויו אינו חוקי ועל כן אינו בתוקף, וכי עליו לעצור כל התנהלות כספית עתידית מרגע זה ואילך, ועד בחירת יו"ר לוועד נוה שאנן, כנדרש בתקנון הוועד הרשמי.

מימי פרץ | צילום: רדיו חיפה
מימי פרץ, מהחתומות על המכתב | צילום: רדיו חיפה

"אנו מחדדים ומדגישים, כי לאור הנתונים איננו מכירים בשטרית כיו"ר הוועד. אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, להותיר את ועד נוה שאנן נקי. לא בכדי נכתב תקנון רשמי לוועד, ויש להורות לכל הנוגעים בדבר להתנהל על פיו. ועד נוה שאנן מורכב מאנשים טובים שרוצים להתנדב לטובת השכונה, אך כרגע רובם ככולם, למעט מתי מעט נבחרים, מודרים מעשייה".

העתק מהמכתב נשלח לסגני ראש עיריית חיפה, לחברי "קואליציית השינוי" במועצה, למבקר העירייה, ולממונה על המחוז במשרד הפנים.

שטרית מסר בתגובה לרדיו חיפה: "בניגוד לגורמים אינטרסנטיים שמזינים את התקשורת בניסיונות כושלים לשוות לוועד תדמית  שלילית, מינוי משרת יו"ר ועד נוה שאנן הוא זכות השמורה לראש העירייה בלבד. לצערי, גורמים שלא מקבלים את כללי התקנון ואת השיטה הדמוקרטית מנסים לעשות כל שידם במטרה לעצור את הפעילות והתרומה הרבה של הוועד הנוכחי לשכונה.

"כדאי היה ליוזמי המכתב לעדכן מראש את אלו ששמם מופיע כמי ששותפים לו, דבר שלא קרה במקרה זה – עובדה המעידה על דרך ההתנהלות של גורמים אלו. נוכח האמור לעיל, הוגשה תלונה במשטרה".