מנהלת הוועדה עדכנה את החברים, כי היו"ר הנוכחי, מיכי אלפר ייאלץ להיעדר מהישיבה עקב הידבקות בקורונה, אך הוא "עומד על זכותו להיות נוכח בדיון כך שתתאפשר לו זכות התגובה והמענה"

אודיה שווץ פרסום: 15:30 - 14/09/21
מיכי אלפר ואביהו האן | צילום (אלפר): יח"צ, צילום (האן): מרב שדה
מיכי אלפר ואביהו האן | צילומים: יח"צ; מרב שדה

חברי ועדת המשנה לתכנון ובניה התבקשו להסיר מסדר היום של הישיבה שנקבעה ליום ראשון הקרוב את אישור מינויו של סגן ראש עיריית חיפה, אביהו האן כיו"ר הוועדה, זאת בעקבות פניית היו"ר הנוכחי, מיכי אלפר. הודעה בנושא נשלחה לחברי הוועדה על ידי מנהלת הוועדה, אהובי בלוך.

"התקבלה בידינו כעת פניית סגן ראש העירייה, מיכי אלפר בדבר דחיית הדיון הקבוע במליאה ובמועצת העיר בעניין תפקידו כיו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה", כתבה בלוך, "כפי העולה מפנייתו, עקב הידבקות בנגיף הקורונה ותסמיני המחלה, הוא מרותק לביתו ולא יוכל להשתתף בישיבת המליאה והמועצה דנן.

מכבי קרית מוצקין 320_100

"מאחר ונושא ההצעה לדיון הוא ביטול מינויו של אלפר לתפקיד יו"ר הוועדה, ומינוי יו"ר אחר תחתיו, כאשר הטעם המצוין לכך בפניות חברי המועצה ממועדים 25 באוגוסט ו-9 בספטמבר הוא, לדידם, אופן תפקודו של אלפר בוועדה, עומד אלפר על זכותו להיות נוכח בדיון ולהשתתף בו, כך שתתאפשר לו זכות התגובה והמענה. בהתאם לעמדת היועצת המשפטית לעירייה, אכן יש ממש בבקשה וזו סבירה לכשעצמה, שכן כידוע אין להכריע בעניינו של בעל דין מבלי שניתנה לו ההזדמנות לטעון ולהשיב.

"יועמ"ש העירייה הנחתה אותנו לפנות אליכם בבקשה לקבלת הסכמתכם להוריד מסדר היום של הוועדה המקומית ומועצת העירייה את הסעיף העוסק בעניין מינוי יו"ר ועדת המשנה לתו"ב, ולשבץ סעיף זה לדיון במועד הוועדה הבאה, ועם החלמתו של מר אלפר".