המשרד להגנת הסביבה הטיל את העיצום הכספי בעקבות הפרה שגרמה לפיצוץ ולשריפה באחד ממתקני החברה, אשר שינתה את גרסתה במהלך השימוע שנערך לה

אודיה שווץ פרסום: 11:31 - 10/10/21
הלפיד במתחם בזן, הערב | צילום: כבאות והצלה
תקלה במתחם בזן | צילום (ארכיון): כבאות והצלה

המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי על חברת בזן בסכום של 895,420 שקל, בעקבות הפרה של תנאי היתר הרעלים, שהובילה לפיצוץ ולשריפה מקומית במפעל.

שלמה כץ, מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה: "מדובר במקרה נוסף של תקלות וטיפול לקוי בחומרים מסוכנים במפעלי התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה, שהסתיים בעיצום כספי. גם הפעם פעל המשרד להגנת הסביבה בצעדי אכיפה נגד המפירים, ויוסיף לפעול נגד כל גורם שינהג בצורה לקויה תוך סיכון הסביבה".

העיצום, שהוציא סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה במשרד להגנת הסביבה, יצחק בן דוד הוטל בעקבות אירוע שפך חומרים מסוכנים שטופל באופן לקוי ובניגוד להיתר הרעלים של החברה, שהובילו לפיצוץ ולשריפה מקומית באחד ממתקני המפעל בחודש מאי 2018.

האירוע החל בדליפה של נפטא, חומר מסוכן ודליק ביותר העלול לגרום לסרטן והמזיק בשאיפה, במגע עם העור ובבליעה. הדליפה החלה כתוצאה מכשל במשאבה והזרמתו לבור מאצרה בשטח המפעל. כתוצאה מהאירוע נוצר ענן אירוסול באזור המשאבה אשר בהמשך, ובעקבות התנהלות המפעל, התפוצץ וגרם לשריפה. 

מהמשרד נמסר, אחת מדרישות היתר הרעלים של המפעל מחייבת את החברה לפעול בהתאם לגיליון הבטיחות. בגיליון הוראות הבטיחות של החומר מצוין מפורשות, כי בעת אירוע שפך או דליפה מסוג זה, יש להרחיק מקורות הצתה אפשריים או כל גורם אחר להתלקחות ובכלל זה מקורות חום וחשמל סטטי, ולספוג את החומר על גבי חול, חומר מינרלי או שרוולי ספיגה. 

בתחקיר האירוע עלה, כי למרות זאת, עובדי המפעל פעלו בניגוד להנחיות ובמקום לספוג את החומר החלו להפעיל זרנוקי מים, במטרה לפנות את הנוזל לעבר בור ניקוז נוזלים – פעולה שעל פי חוות דעת של רשות הכבאות הובילה, בסבירות רבה, להיווצרות חשמל סטטי וכתוצאה מכך לפיצוץ ולשריפה. 

בעקבות ההפרה הבוטה של דרישות היתר הרעלים, שהובילה להתרחשות אירוע חומרים מסוכנים, זימן מנהל מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה את החברה לשימוע. בהליך השימוע שינתה החברה את גרסתה, ומסרה כי השריפה התרחשה בעקבות חשיפת החומר למקור חום. נוסף על כך, טענה החברה כי מקור ההצתה היה חום שנפלט מקטע חשוף של צינור קיטור העובר בתחתית הבור, שבו אירע האירוע, שגרם לחימום אדי הדלק עד לטמפרטורת הצתה עצמית של החומר.

מבירור שערכו נציגי המחוז בעקבות שינוי הגרסה עלה, כי חשיפה זו למקור חום אירעה בעקבות הסרת הבידוד שנעשתה על ידי החברה, בעקבות דליפה בקו הקיטור. מצירוף כל הגרסאות עלתה הפרה חמורה של תנאי היתר הרעלים, שכן על פי כל אחד מהתרחישים בנפרד ובצירופם יחד עולה, כי החברה הפרה את תנאי היתר הרעלים: לא התבצעה ספיגה של החומר כנדרש, והעובדים חשפו את החומר למקורות הצתה אפשריים של חשמל סטטי ולמקור חום. כמו כן, טוען המשרד, התנהלות החברה היא שהובילה להסלמת האירוע ולהתרחשות הפיצוץ והשריפה.

שרית גולן, יו"ר איגוד ערים להגנת הסביבה אזור מפרץ חיפה: "תושבי אזור מפרץ חיפה סובלים שעה שעה מהזיהום הרב הנפלט מן המפעלים המזהמים. ה'תקלות' שקורות במפעלים מנכיחות את האבסורד של קיום תעשייה שכזו בסמוך לבתי מגורים ושגרת חייהם של תושבי האזור. הקנס שהוטל הוא טיפה בים לחברה בסדר גודל שכזה, ואפילו מעודדת אותה שלא לטפל ולמנוע תקלות שכן העלות הכספית במקרה של הפרה נמוכה יותר מההשקעות הנדרשות כבר היום מבזן כדי להפסיק את שגרת התקלות. נמשיך לקדם כל מהלך שיביא ליישום החלטת ועדת המנכ"לים לפינוי התעשייה, ויפה שעה אחת קודם".

06:00 - 07:00
שש בבוקר
עכשיו בשידור
איזה בוקר
09:00 - 10:00
שרון גל
10:00 - 13:00
המסיבה
13:00 - 14:00
אמא עצבנית
14:00 - 15:00
קטן ב-2
15:00 - 18:00
מגה מיקס
18:00 - 20:00
תכנית הספורט של ישראל