הצו נועד להגן על האינטרסים החיוניים של המדינה במסגרת הליך ההפרטה של נמל חיפה. הזוכה במכרז צפוי להיבחר בעוד כמה שבועות

אודיה שווץ פרסום: 11:56 - 17/11/21
כניסת האוניה לנמל חיפה | צילום רחפן: ארז סימון, גיאודרונס
צילום רחפן: ארז סימון, גיאודרונס

ועדת הכספים של הכנסת, בראשות ח"כ אלכס קושניר אישרה אמש (שלישי) את צו רשות הספנות והנמלים – הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת נמל חיפה. מטרת הצו היא להגן על האינטרסים של המדינה, במסגרת הליך הפרטת החברה. 

במסגרת החלטת ההפרטה של נמל חיפה – החלטת ממשלה למכירת מאה אחוז ממניות החברה לרוכש אסטרטגי – נקבע, כי רשות החברות הממשלתיות, עם משרד התחבורה, משרד המשפטים וגורמים במשרד האוצר, ובהתייעצות עם משרד החוץ וגורמי הביטחון, יבחנו ויגבשו את האינטרסים החיוניים של המדינה בחברה ואת דרכי ההגנה על אינטרסים אלה, בין השאר בהוצאת צו להגנה עליהם. במהלך השנים עודכן הצו, וזכה באישור הקבינט החברתי-כלכלי, ותוקף של החלטת ממשלה. 

מכבי קרית מוצקין 320_100
ח"כ אלכס קושניר | צילום: פרטי
ח"כ אלכס קושניר | צילום: פרטי

במסגרת הצו עוגנו הבטחת המשך קיומן של פעילויות שהן חיוניות לביטחון המדינה, או ליחסי החוץ שלה; המשך קיום טעינה ופריקה של חומרי נפץ וציוד אמצעי לחימה; והמשך מתן שירותי נמל ותפעול לחיל הים. כן עוגנה הבטחת קיומם הרציף של שירותי נמל בידי החברה; שמירת אופייה של החברה כחברה ישראלית, שמרכז עסקיה וניהולה יהיו בישראל; מניעת חשיפה או גילוי של מידע מסווג, מטעמים של ביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה, לרבות מידע בקשר לאבטחה פיזית ולרבות אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות; קידום התחרות בתחבורה נמלית ומניעת ריכוזיות במשק; ומניעת היווצרות של עמדת השפעה על החברה של גורמים עוינים או של גורמים העלולים לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה.

בצו נקבעו הוראות שונות המיועדות לאפשר למדינה לשמור על האינטרסים האמורים, לאחר שהמדינה תמכור את כל אחזקותיה בחברה. בדיון הוצג, כי בתוך כמה שבועות ייבחר הזוכה שירכוש את נמל חיפה, ותוך כמה חודשים יועברו המניות לידיו.