נשיא בית הדין לעבודה בחיפה קבע דיון בנוכחות כל הצדדים שייערך במהלך חודש דצמבר, ומתח ביקורת על התנהלות המדינה: "הנהלת ועובדי הנמל העלו טיעונים כבדי משקל, שמן הראוי היה לכל הפחות לשבת ולדבר עמם"

אודיה שווץ פרסום: 10:31 - 30/11/21
נמל חיפה | צילום: גיאודרונס
נמל חיפה | צילום: גיאודרונס

הסתיימו העיצומים בנמל חיפה, והעובדים חזרו לעבודה מלאה. בדיון שנערך אתמול (שני) בבית הדין לעבודה, קבע נשיא בית הדין, השופט אלכס קוגן כי דיון בנוכחות כל הצדדים – לרבות ממלא מקום מנהל רשות החברות הממשלתיות, רם בלניקוב – יתקיים ב-15 בדצמבר, בנוגע למחלוקת על אופן חלוקת הבונוס לעובדים.

במהלך הדיון הודיעו נציגי המדינה, כי בלניקוב לא מוכן לדון בנושא וכי אין אישור להיפגש. כתוצאה מכך ביקש הנשיא קוגן לבדוק מתי יוכל בלניקוב להגיע לבית הדין, ומתח ביקורת על התנהלות המדינה על סירובה לשבת עם הצדדים.

יד עזרא ושולמית 728_90

"קיימת כאן מחלוקת לגבי האופן בו יחולקו כספי בונוס בין עובדי חברת נמל חיפה", אמר השופט קוגן, "הובהר במהלך הדיון, שאין להנהלת נמל חיפה ולא לעובדיו כל דרישה להגדיל את עוגת כספי הבונוסים שהמדינה אמורה להקציב לנמל חיפה; אלא שהמחלוקת היחידה היא בין הנהלת הנמל ועובדיו מהצד האחד, לבין רשות החברות מהצד האחר, לגבי הדרך שיחולקו כספי הבונוס בין עובדי הנמל.

"קיימנו דיון די ממושך, במהלכו טענו – בעיקר העובדים – כי יש כאן החלטה שרירותית של המדינה, להיאחז בחוזר המנכ"ל מה-2 ביוני 2013, המסביר את הכללים לחלוקת הבונוס בחברות ממשלתיות, כאשר הן ההנהלה והן נציגות העובדים טוענות כי יש לחלק את הבונוסים באופן שונה מחוזר ישן זה. בסופו של הדיון, המלצנו לצדדים לקיים שלוש פגישות תכופות עד הדיון הבא, בעיקר עם רם בלניקוב, כדי לנסות להגיע להסכמות.

"הבנו, כי בלניקוב הוא הדרג שמקבל את ההחלטה במחלקות, ולכן המלצנו על קיומן של אותן פגישות עמו. למען הדיוק ייאמר, כי כאשר שאלנו את בא-כוח המדינה כיצד היא רואה את ההתקדמות בתיק, היא ביקשה הפסקה על מנת לשקול את קיומן של אותן פגישות. לצערנו, למרות כל האמור לעיל, הגורמים הרלוונטים במדינה אפילו לא מוכנים לשבת ולדבר עם הצדדים.

מכבי קרית מוצקין 320_100

"מבלי לקבוע מסמרות נראה, לכאורה, כי הטיעונים שמעלות – הן ההנהלה והן נציגות העובדים – לגבי אופן חלוקת כספי הבונוסים בין עובדי הנמל, הם טיעונים כבדי משקל שמן הראוי היה לכל הפחות לשבת לדבר עמם, ורק לאחר שמיעה של כל אותם צדדים לקבל החלטה מנומקת. התמונה הלכאורית שהתרשמנו היום, שהמדינה לא פעלה כך. אם מראש המדינה מקובעת על הוראות חוזר המנכ"ל, מדוע אם כן איפשרה ישיבת דירקטוריון בתחילת שנת 2021, כשמראש נקבע כי באותה ישיבה תידון שאלת חלוקת הבונוסים, ושבסופה של אותה ישיבת דירקטוריון התקבלה החלטה לחלק את הבונוסים באופן שונה מזה שנקבע בחוזר המנכ"ל משנת 2013".