בית המשפט המחוזי בתל אביב ביטל את הזכייה במכרז, בשל אי עמידתה של גדות בתנאים. הדיון יחזור לוועדת המכרזים של חברת נמלי ישראל

אודיה שווץ פרסום: 12:21 - 06/12/21
ממגורות דגון | צילום: Chenspec, ויקיפדיה
ממגורות דגון | צילום: Chenspec, ויקיפדיה

בית המשפט המחוזי בתל אביב ביטל את זכייתה של חברת גדות במכרז של חברת נמלי ישראל (חנ"י) להפעלת הממגורות בחיפה. בכך קיבל בית המשפט חלקית את עתירת חברת דגון, המפעילה את הממגורות מזה 70 שנה, נגד חנ"י וגדות, שזכתה בחודש אפריל במכרז. מדובר במכרז שתקף למשך שש-עשר שנים, להפעלת המתקנים שמאחסנים כ-75 אחוז מהתבואות המיובאות לישראל. שווי המכרז מוערך בכעשרה מיליון שקל לשנה.

למעשה, על פי ההחלטה המכרז לא יבוטל, כפי שביקשה דגון – אלא תבוטל זכייתה של גדות בו, והדיון יחזור לוועדת המכרזים של חנ"י שתתבקש להחליט בהקדם, לאן פניה מועדות. עד שתתקבל החלטה אחרת, ועל מנת ליצור רצף לשירותים הניתנים, תמשיך גדות לתת את השירותים בהתאם למכרז. עוד קבע השופט קובי ורדי, כי על גדות וחנ"י לשלם, כל אחת, לדגון הוצאות משפט בסך 50 אלף שקל.

יצוין כי בתחילת חודש אוקטובר החלה חברת גדות מסופים לכימיקלים להפעיל את הממגורה בחיפה במקום דגון, שהפעילה אותה מיום הקמתה. בחודש אוגוסט דחתה שופטת בית המשפט העליון, דפנה ברק-ארז את העתירה של חברות דגון ושפיר, שביקשו רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, לדחות את בקשתן לסעד זמני נגד זכייתה של גדות במכרז להפעלת הממגורה. עוד קבע בית המשפט, כי אין מחלוקת שהצעת גדות לא עמדה בתנאי הסף: "צריך לבחון במקרה הזה תחת זכוכית מגדלת את התנהלות חנ"י והחלטותיה שנעשו, בדיעבד, לאחר זכיית גדות במכרז, ואני סבור שבחינה שכזו מגלה שחנ"י קיבלה החלטות שיש לבטלן, החלטות שייתכן שהושפעו מהמצב שנוצר לאחר הזכייה, מצב שהוא לא פשוט גם לבית המשפט, בבואו לבטל זכיה של מציע שהצעתו היתה הטובה ביותר, ולטעמי אין מנוס מכך במקרה הזה".

מחברת נמלי ישראל נמסר: "החברה מנהלת מזה כמה שנים מהלך כולל של רפורמה בתחום הממגורות הנמליות. במסגרת זו התקיים גם מכרז על הממגורה הממוקמת בנמל חיפה, שנוהלה מזה יותר מ-70 שנה על ידי חברת דגון, ששלטה באופן בלעדי בענף. מכרז הממגורות נעשה על מנת לשפר את התחרותיות. חברת נמלי ישראל לומדת את פסק הדין ותשקול את צעדיה בהתאם".

מחברת גדות נמסר: "נמתין לדיון ולהחלטת ועדת המכרזים, כפי שקבע בית המשפט, ובמקביל נלמד את פסק הדין ונמשיך במתן שירות ללקוחותינו בממגורה".