לבי מנש, שכיהנה עד לאחרונה כדוברת האגודה, נבחרה לתפקיד ותחל חפיפה עם סגנה הנבחר, שיר ברויר: ""זמינים עבור כלל הסטודנטים בטכניון, על מנת לייצג אותם בדרך הכי טובה שאפשר"

אוראל ואקנין פרסום: 13:16 - 19/12/21
ליבי מנש ושיר ברויר | צילום: מיכה בריקמן
ליבי מנש ושיר ברויר | צילום: מיכה בריקמן

הנהגה חדשה לסטודנטים בטכניון: לבי מנש נבחרה כיו"ר אגודת הסטודנטים, ושיר ברויר נבחר לשמש כסגנה.

מנש, 25, תושבת חיפה וסטודנטית להנדסת מערכות מידע, כיהנה עד לאחרונה כדוברת אגודת הסטודנטים בטכניון. ברויר הוא סטודנט בפקולטה למדעי המחשב. הבחירות להנהגת אגודת הסטודנטים בטכניון מתקיימות אחת לשנה בחודש דצמבר, ובמסגרתן בוחרת האסיפה הכללית שני נציגים מתוכם לתפקידי הנשיאות, יו"ר וסיו"ר. 

עם בחירתם יחלו מנש וברויר תקופת חפיפה של חודש, במהלכה יכינו את תוכנית העבודה לשנת 2022. עם כניסתם לתפקיד מסרו השניים לרדיו חיפה, כי דלתם פתוחה לכל וכי הם "זמינים עבור כלל הסטודנטים בטכניון, על מנת לייצג אותם בדרך הכי טובה שאפשר".