במכתבו לחברי המועצה כתב אוהד שגב, כי העיכובים עלולים "להשפיע על נושאים הנדרשים לתפקודה השוטף של העיר, ולחשוף את העירייה לתביעות כספיות". מועצת השינוי: "ראש העירייה החלה במסע הפחדה"

אודיה שווץ פרסום: 12:57 - 22/12/21
אוהד שגב | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה
אוהד שגב | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה

מנכ"ל עיריית חיפה, אוהד שגב מזהיר מפני "השלכות הרות גורל" של אי אישור התוספות התקציביות הנדרשות לשנת 2022 בוועדת הכספים ובמועצת העיר. לדבריו, ההחלטות שהתקבלו לאחרונה עלולות להשפיע על "נושאים מהותיים, כמו פינוי אשפה ותחזוקת שוטפת בשורה ארוכה של תחומים, לרבות דרכים, חופים ומוסדות חינוך.

במכתב שנשלח לחברי מועצת העיר כתב שגב: "אני פונה אליך מתוקף תפקידי וחובתי, על מנת להביא בפניך את העובדות כדלקמן: כפי שידוע לך, בהתאם להנחיות משרד הפנים, פעלה עיריית חיפה לתיקון התקציב, באופן שכלל העברה של חלק מהנושאים הנוגעים לפינוי אשפה ותחזוקה, כאמור מתקציב הפיתוח לתקציב הרגיל, כך שנושאים אלה תוקצבו במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2022.

יד עזרא ושולמית 728_90

"ואולם, התקציב הרגיל לשנת 2022 טרם אושר על ידי ועדת הכספים ומועצת העיר, כאשר הוא צפוי לשוב ולעלות לאישורת של מועצת העיר ב-23 בדצמבר. בנסיבות אלה, ועל מנת שיהיה באפשרותה של העירייה לתקצב נושאים חשובים אלה, הנדרשים לצורך תפעולה ותפקודה השוטף של העיר, התבקשה ועדת הכספים לאשר תוספת תקציבית לתקציב הרגיל של שנת 2021 – וזאת, כאמור, על מנת לאפשר פעילות שוטפת במהלך שנת 2022, עד לאישור התקציב הרגיל לשנה זו. בישיבה מיום 15 בדצמבר בחרה ועדת הכספים, להמליץ למועצת העיר שלא לאשר את התוספת התקציבית המבוקשת לשנת 2021. נושא זה צפוי לעבור לאישורה של מועצת העיר ב-28 בדצמבר. 

"בטרם תצביע מועצת העיר בנושא ותחליט אם ברצונה לאשר את המלצת ועדת הכספים מה-15 בדצמבר, מציג בפניך, כחבר/ת מועצה, את ההשלכות המשמעותיות הרות הגורל, תוך פירוט הפגיעה המהותית אשר צפויה להיגרם לתושבים, זאת כבר החל בינואר 2022 במגוון תחומים".

בהמשך מפרט שגב את התחומים העלולים להיפגע מאי אישור התקציב – אחזקת שוטפת וניקיון של העיר, ומיחשוב ואבטחת מידע: "פינוי אשפה – לא יהיה באפשרותה של העירייה לבצע פינוי אשפה מהאתר העירוני בסך של כ-500 טון אשפה ביום לאתרי הטמנת אשפה מחוץ לעיר תוך ארבעה-חמישה ימים. עם סיום יכולת ההכלה של האתר העירוני, לא ניתן יהיה לבצע איסוף אשפה מבתים פרטיים, מוסדות חינוך, עסקים ומרכזים מסחריים ברחבי העיר. למותר לציין, כי יהיה בכך כדי לגרום למפגע תברואתי קשה ביותר, אשר יחייב סגירה של מוסדות החינוך בעיר ויביא לפגיעה קשה ביותר בפעילות העסקית בעיר.

מכבי קרית מוצקין 320_100

"אחזקת תאורה ותאורת רחוב – לא יהיה באפשרותה של העירייה לבצע כל פעולה של תיקוני תאורה או החלפה של נורות וגופי תאורה תקולים, באופן אשר יהיה בו כדי להביא לפגיעה משמעותית בבטיחותם של ציבור הולכי הרגל והמשתמשים בכבישי העיר, זאת במיוחד בתקופת החורף לאור שעות החשיכה הרבות.

"אחזקת מערכות ניקוז עירוניות – לא יהיה באפשרותה של העירייה לבצע אחזקה שוטפת של מערכות הניקוז העירוניות או לטפל בהצפות ברחבי העיר, באופן אשר יהיה בו כדי להביא לפגיעה חמורה בתושבים, כאמור במיוחד במהלך תקופת החורף הגשומה.

"אחזקת דרכים – לא יהיה באפשרותה של העירייה לבצע תחזוקה שוטפת של הכבישים, המדרכות והשבילים ברחבי העיר, זאת לרבות טיפול במפגעים, שיקום תפרי התפשטות ותיקון ליקויי בטיחות חמורים, באופן אשר יהיה בו כדי להוות סכנה ממשית לתושבי העיר ומשתמשי הדרך כולם.

"אחזקת מגרשי ספורט ומתקנים בגנים שכונתיים וקהילתיים – לא יהיה באפשרותה של העירייה לפעול לתיקון מפגעים וליקויי בטיחות במתקנים ובמגרשי הספורט, באופן אשר יחייב את סגירתם של המגרשים והגנים בכל מקרה שבו יתגלה ליקוי או מפגע כלשהו, תוך פגיעה משמעותית בתושבי השכונה.

"גיזום – לא יהיה באפשרותה של העירייה לפעול לגיזום עצים במרחב הציבורי, באופן אשר יותיר את תושבים ללא מענה במקרים שבהם יידרש גיזום של עץ, לרבות במקרה של סערה ונזקי חורף, ואף במקרים שבהם נשקפת סכנה בטיחותית חמורה.

"מרכז ניהול בקרת התנועה – לא יהיה באפשרותה של העירייה להמשיך לתחזק ולהפעיל את מערך בקרת התנועה העירוני והמטרופוליני, הכולל את כל מערכת הרמזורים והתנועה בעיר, באופן אשר במקרה של תקלה, עלול להביא לשיתוק של התנועה באזור כולו.

"כיבוי אש – לא יהיה באפשרותה של העירייה לבצע בדיקות יזומות ולפעול להחלפת ציוד אש במבנים עירוניים, זאת בניגוד להוראות הדין והדרישות הרגולטוריות, כאשר במקרה של ציוד תקול עלולה אף להיגרם פגיעה בחיי אדם.

"אבקש להבהיר ולציין, כי מעבר לפגיעה החמורה בתושבים, בתפעול השוטף ובמרקם החיים בעיר, אי יכולתה של העירייה לספק לתושבים את השירותים הבסיסיים המפורטים לעיל עלולה אף לחשוף את העירייה לתביעות כספיות בהיקף משמעותי ונרחב ביותר בגין הנזקים אשר ייגרמו כתוצאה מכך. אבקש לציין עוד, כי אי אישורה של התוספת התקציבית המבוקשת ימנע את ביצוען של פעולות חשובות נוספות, אשר אף אם אין בהן כדי להוות סיכון מידי לבטיחות תושבים, הרי שאי ביצוען במועד יביא אף הוא לפגיעה חמורה בתושבי העיר, זאת לרבות ביצוע ואחזקת קווי חיץ באזורי מגורים הגובלים בעצים, אחזקה שוטפת בחופים וברצועת החוף, טיפול ואחזקה בתחנות אוטובוס ועוד, כאשר סך הפער התקציבי המצטבר בתחום האחזקה והניקיון עומד על כ-98 מיליון שקל.

"בהקשר זה יש להבהיר, כי העירייה פועלת בהתאם לתוכניות עבודה כאשר עומדים לרשותה משאבים מוגבלים, וכן מספר עוברים מוגבל. בהתאם לכך, ככל שלא יבוצעו שירותי האחזקה בהתאם לתוכנית, ייתכן ולא ניתן יהיה לצמצם את הפער שנוצר ולבצע את כל הפעולות הנדרשת בהמשך. כך, למשל, אם לא יתחילו עבודות האחזקה השוטפות בחופים וברצועת החוף כבר בחודש ינואר, ייתכן ולא ניתן יהיה לסיימן בזמן עד לפתיחת עונת הרחצה, באופן אשר יסכל את פתיחתה במועד. הנה כי כן, אי אישורה של התוספת התקציבית המבוקשת במועד עלול להביא לנזקים מצטברים, שאותם לא ניתן יהיה לתקן בהמשך הדרך, גם לאחר אישורו של תקציב 2022".

בנושא מחשוב ואבטחת מידע מציין שגב שורה של תחומי נוספים העלולים להיפגש מאי אישור התוספת, לרבות: "תחזוקה של מערכות מחשוב קיימות – לא היהי באפשרותה של העירייה להמשיך ולתחזק מערכות מחשוב חיוניות שבהן נעשה שימוש שוטף במהלך העבודה, תוך פגיעה בעבודה השוטפת ובשירות אשר ניתן לתושבי העיר.

"פגיעה באבטחת המידע בעירייה – לא יהיה באפשרותה של העירייה לתחזק רמה נדרשת של אבטחת מידע, באופן אשר עלול להביא לזליגת מידע פרטי וחסוי ממערכותיה של העירייה, תוך פגיעה בפרטיות התושבים וחשיפה של העירייה לתביעות משפטיות.

"סיכול האפשרות לשפר את השירותים הניתנים לתושבים – לא היה באפשרותה של העירייה להוציא אל הפועל שורה ארוכה של פעולות אשר נועדו לשפר את השירותים הנלווים לתושבים, לרבות קיצור זמני ההמתנה ומתן האפשרות לבצע פעולות שונות בצורה מקוונת ללא הצורך להגיע פיזית למשרדי העירייה".

מועצת העיר חיפה | צילום: תום וקנין
מועצת העיר חיפה | צילום: תום וקנין

במקביל, הוציאה מועצת השינוי הודעה, לפיה ראש העירייה מנהלת נגדם "מסע הפחדה": "למן הקמתה של מועצת השינוי, לפני כחמישה חודשים, חשפנו שורה ארוכה של כשלים בתכנון התקציב העירוני. עד היום, מרביתם של כשלים אלו לא תוקנו על ידי ראש העירייה. מסיבה זו הלך תהליך אישור התקציב לשנת 2022 ונשחק. הטיוטות הראשונות לא אושרו על ידי ועדת הכספים ומועצת העיר, והעמדה שהבענו אף זכתה בגיבוי של משרד הפנים. חשוב לנו לשתף את הציבור החיפאי, אשר הוא זה שיושפע באופן ישיר מכשלי ראש העירייה בניהול התקציב, עד כמה קשה ורצופה במכשולים הדרך לקידום תקציב מאוזן וראוי, שישרת את כל תושבי חיפה תוך שמירה על איכות החיים, לצד החובה להימנע מקידום תקציב גירעוני, שבסופו ייפגע השירות לתושבים וחיי היומיום.

"בשבועות האחרונים דנה ועדת הכספים בגרסה רביעית של התקציב שהגישה ראש העירייה. ועדת הכספים קיימה ישיבות ארוכות וקשות כדי למנוע הבאת העירייה לפי תהום. לצערנו, ראש העירייה אינה שותפה למאמץ הזה כלל ועיקר. חברי הקואליציה שלה נוטים לא להופיע כלל לדיוני ועדת הכספים וגם לא לדיוני המועצה בעניין התקציב. לא ברור אם מדובר באדישות או בקריסה מוחלטת של הנהלת העיר; אבל ברור לנו מאוד מי המפסידים העיקריים מהמצב העגום הזה – אנחנו, החיפאים. ראש העירייה מצדה כשלה בהכנת תוכנית עבודה שתצביע על מדיניות סדורה וברורה, ואינה עושה את המאמצים הנדרשים כדי לעמוד בתנאי הסף הנדרשים להכנת תקציב ראוי לשנת 2022. ראש העירייה אף לא הביאה לאישור בפנינו תקציב פיתוח שיצביע על פרויקטים למימוש חזונה לעיר וטיפול בתשתיות הקורסות. במקום זאת, היא מבצעת תעלולים ופעלולים אשר נועדו כולם לעקוף את הניהול השקוף אותו הבטיחה בראשית הקדנציה.

"חמור מכך, ראש העירייה החלה במסע הפחדה נגד חברי מועצת העיר השותפים במועצת השינוי, והיא מאיימת עליהם בכך שהתנגדותם לתקציב תביא לפיזורם. אלא שראש העירייה לא מבינה, שהמחויבות של חברי המועצה היא ,בראש ובראשונה, לתושבי חיפה ולא לכיסא שלהם – בדיוק ההיפך מראש העירייה, שעושה הכל כדי להיצמד לכיסא שלה בכל דרך אפשרית. אנו נחושות לחסום את נתיב ההתרסקות שחיפה הולכת אליו בשל כישלונה של ראש העירייה ושותפיה. בחודשים הקרובים נמשיך להילחם כדי להביא לאישור תקציב הוגן, ראוי, שוויוני ומאוזן לטובת תושבי חיפה.

"התקציב הנוכחי איננו כזה ולכן, ועדת הכספים המליצה שלא לאשרו במתווה הנוכחי. להלן רשימה של כמה כשלים מרכזיים, שעדיין לא תוקנו, ואשר הופכים את התקציב המובא לדיון מחר בפני יועצת העיר ללא אפשרי מבחינה חוקית, בכלל ומעשית בפרט: יצירת עשרות תקנים ללא כיסוי תקציבי, שינויים במבנה הארגוני ללא תיאום או אישור, קיצוץ רוחבי של 50 אחוז בתקציב חברות עירוניות, ללא לתאם זאת עמן; היעדר פירוט של סדרי העדיפויות העירוני; קיצוץ בהוצאות הכרחיות לעיר, אשר יביאו לקריסה של השירותים הניתנים לתושב; נכון לעכשיו, לא דנים כלל בתקציב הפיתוח של העיר; היתלה בתושבים כאשר הבטיחה שלא תעלה את הארנונה, אבל התקציב הרגיל מגלם הסתמכות על גידול בהכנסות בארנונה והשימוש בעליה בשל 'הטייס האוטומטי'.

"בימים אלו, מנסה ראש העירייה לתקן את הטעויות שביצעה בתקציב 2021, שלא היה מאוזן, על ידי הבאת שינויים בתקציב 2021 שמסתיים בעוד שמונה ימים. כך, למשל, מבקשת ראש העירייה להגדיל את התקציב לרכבי ליסינג בכשני מיליון שקלים, מבלי להציג נתונים לפשר העלייה המשמעותית בהוצאות הליסינג והאם מדובר על רכבי ליסינג פרטיים לבכירי העירייה או לכלי רכב שמשרתים את הציבור, כגון משאיות לפינוי אשפה וגזם. הניסיון לגלגל את האחריות לכישלונה על חברי מועצת השינוי והאיום כי לא יינתנו שירותים בסיסיים בעיר החל מינואר הקרוב, לא יצלח, ואנו נחושים לפעול בזהירות הרבה בכל שינוי ותיקון תקציבי בהתאם לחוק. לא ניתן לראש העירייה לקחת את תושבי חיפה כבני ערובה לצורך הישרדותה הפוליטית".

עינת קליש | צילום: ענת סלומון, דוברות עיריית חיפה
עינת קליש | צילום: ענת סלומון, דוברות עיריית חיפה