העירייה נדרשת להפסיק לאלתר את הזיהום ולהגיש לאישור המשרד תוכניות לטיפול ולהגברת הפיקוח והאכיפה. אם לא תעמוד בדרישות תישקל נקיטת צעדים נוספים לרבות הוצאת צווים

אודיה שווץ פרסום: 14:34 - 28/12/21
פסולת בסמוך לנחל סעדיה | צילום: דוברות עיריית חיפה
פסולת בסמוך לנחל סעדיה | צילום: דוברות עיריית חיפה

המשרד להגנת הסביבה הוציא התראה לעיריית חיפה על זיהום מתמשך של נחל סעדיה, בשפכים המוזרמים ממוצא הניקוז העירוני אל מערכת הניקוז הטבעית וממנה אל הנחל, ומתשטיפים הנובעים מאתר הפסולת הישן וזורמים אל ערוץ הנחל; וכן על מפגעי פסולת על גדות הנחל.

בהתראה שנשלחה דורש מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה מהעירייה להפסיק לאלתר את זיהום הנחל, והעירייה נדרשת להגיש לאישור המשרד תוכנית להפסקת הזיהום ממערכת הניקוז; תוכנית לפתרון משלים, הכולל התקנת תשתיות נוספות להגנה על הנחל; תוכנית לטיפול ולהפסקת זיהום הנחל מתשטיפי הר הזבל; ותוכנית להגברת הפיקוח והאכיפה, על מנת למנוע המשך השלכת פסולת ברשות הרבים על גדות הנחל. על התוכניות לכלול לוחות זמנים, באופן שיבטיח את יישום הפתרונות בהקדם. בעניין הגנת הנחל מפני זיהום ממערכת הניקוז, נדרשת העירייה לטפל, החל מתום עונת הגשמים הנוכחית, ועד לסילוק סופי וקבוע של כל מקורות הזרמת השפכים אל מערכת הניקוז.

מכבי קרית מוצקין 320_100

במשרד מבהירים, כי התראה קודמת בעניין זיהום נחל סעדיה ממערכת הניקוז באזור צ'ק פוסט נשלחה לעיריית חיפה באוגוסט 2021. בעקבות ההתראה ביצעה העירייה צילום פנימי של קו הניקוז, שבו נמצא כי קיימת הזרמת ביוב וחומרים תעשייתיים מאחד מבתי העסק אל מערכת הניקוז העירונית, וגורמי הפיקוח בעירייה ניתקו את בית הדפוס העסק ממערכת הניקוז העירונית. 

למרות הפעולות שננקטו, טוענים במשרד כי זרימת השפכים ממוצא קו הניקוז שבבעלות העירייה אל התעלה וממנה לנחל סעדיה לא פסקה. מאז, התקיימו סיורים של המשרד להגנת הסביבה באתר הפסולת הישן ובשטחים הפתוחים במרחב נחל סעדיה. 

נחל סעדיה | צילום: המשרד להגנת הסביבה
נחל סעדיה | צילום: המשרד להגנת הסביבה

בעקבות הזיהום אף התקיימו סיורים משותפים ופגישות בין גורמי המשרד להגנת הסביבה, גורמים מאיגוד ערים לאיכות הסביבה מפרץ חיפה, וגורמי העירייה. בישיבה אחרונה חזרו נציגי המשרד ודרשו לקבל ללא דיחוי תוכנית לטיפול בתשטיפים מהר הזבל ולמניעת זיהום הנחל. במשרד מדגישים, כי נכון למועד זה, ולמרות ההזדמנויות שניתנו לעירייה, היא טרם העבירה תוכנית או כל התייחסות שהיא לעניין הפסקת המפגע בנחל סעדיה מתשטיפים שמקורם בהר הזבל. מהמשרד נמסר עוד, כי העירייה מחויבת למנוע זיהום של זרמים, תעלות ומרוצי מים, וכן למנוע מצב בו צינורות המיועדים לסילוק מי גשמים ישמשו לסילוק שופכין. מתוקף אחריות העירייה כרשות מקומית לטיפול במפגעי פסולת המצויים בתחומה כחוק, נדרשת העירייה בהתראה להגברת הפיקוח והאכיפה לאבטחת שמירת ניקיון גדות הנחל והפסקת השלכת הפסולת ברשות הרבים, לרבות תגבור הפיקוח במקום, חסימת הגישה ושימוש במצלמות אכיפה. עוד צוין, כי המשרד להגנת הסביבה רואה בחומרה את המשך זיהום נחל סעדיה, המהווה פינת חמד ומערכת אקולוגית ייחודית שמאמץ רב מושקע לשימורו; וככל שלא תעמוד העירייה בדרישות המשרד שעוגנו במסמך ההתראה, המשרד ישקול אפשרויות אכיפה נוספות, לרבות הוצאת צווים נגד העירייה.

יד עזרא ושולמית 728_90