ברשות מציגים דוח שלפיו הזיהום שהתגלה בחודש שעבר מקורו בשמן מינרלי וסולר: "פנינו למשרד להגנ"ס, שיפעיל את סמכותו למצות את הדין עם האחראים". חנ"י: "הרשות מחפשת כותרות צהובות עם אויב דמיוני"

אודיה שווץ פרסום: 13:49 - 25/01/22
דגימות קרקע מזוהם במקום האירוע | צילום: רשות נחל הקישון
דגימות קרקע מזוהם במקום האירוע | צילום: רשות נחל הקישון

רשות נחל הקישון מתריעה בפני חברת נמלי ישראל (חנ"י): "זיהום הקרקע סמוך לנחל עדיין קיים בריכוזים גבוהים". טענות הרשות מבוססות על דוח זיהום קרקע שהכינה בשבוע שעבר, בעקבות איתורו לפני כחודש וחצי כתוצאה מפעילות במתחם המכולות של חנ"י.

במסגרת הדוח – שהכין ראש תחום סביבה ברשות נחל הקישון, איתן צנטנר – עולה, כי עדיין קיים זיהום קרקע בריכוזים גבוהים שמקורו בשמן מינרלי וסולר. כזכור, הזיהום התגלה בתחילת דצמבר במהלך סיור שערך ממונה הפיקוח ברשות הנחל, שהבחין בערימת פסולת גדולה שכללה מכלי שמן בסמוך לגדר מתחם המכולות, המכונה "משטח 95 דונם" והסמוך לגדות נחל קישון. בסיור התגלתה פסולת רבה שמקורה במתחם המכולות, ושפך שמן שחור שזרם מחוץ למתחם. ברשות התריעו בפני חנ"י, כי מדובר בעבירה על חוק שמירת הניקיון ודרשו מהם לפעול מידית להפסקת השלכת הפסולת וזיהום הקרקע, שיקום האזור הפגוע בהתאם להנחיית אנשי המקצוע ברשות, וכן חידוד ההנחיות לשוכרים בדבר איסור חמור על השלכת פסולת ושפכים במתחם ומחוצה לו.

בחנ"י הודו במכתב התגובה לרשות הנחל על הסבת תשומת הלב, ואמרו שהחברה שלה מושכר השטח היא האחראית לאירוע וכי חנ"י פנתה אליה בדרישה לפעול מידית לניקוי השטח מכל פסולת או מפגע, והוסיפו כי על פי ידיעתם אכן הפסולת פונתה. על אף פנייתה של רשות הנחל לחנ"י, טרם החל הליך הטיפול בזיהום. 

מתחם 95 הדונם | צילום: רשות נחל הקישון
מתחם 95 הדונם | צילום: רשות נחל הקישון

במכתב נוסף שהוציאה השבוע רשות נחל הקישון למנכ"ל חנ"י, יצחק בלומנטל באמצעות עורכי הדין אלי וילצ'יק ורוית צימנט, דרשה הרשות לפעול מידית על מנת לבצע סקר קרקע מקיף באזור, דיגום מי התהום על מנת לשלול זיהום מי תהום בדלקים ושמנים שמקורם בסולר, הסדרת שיפועים במתחם המכולות, ושיקום הצמחייה באזור לאחר פעולות החלפת הקרקע, תוך שתילת צמחיה אופיינית למלחת חוף וטיפול וניטור מינים פולשים. 

שרון נסים, מנכ"לית רשות נחל הקישון: "פנינו למשרד להגנת הסביבה, שיפעיל את סמכותו למצות את הדין עם האחראים למפגע. אנו מבהירים שיש לנו אפס סובלנות כלפי מעוולי סביבה ומזהמי הנחל וגדותיו".

מחברת נמלי ישראל נמסר: "לחברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ אין כל נגיעה לנושא, ועצם כריכת שמה של חנ"י לאירוע על ידי רשות נחל הקישון יש בה כדי הוצאת לשון הרע, לכאורה. הובהר לרשות ולעומדת בראשה, כי חנ"י פועלת כדי שבעלי ההרשאה במקרקעיה ישמרו על איכות הסביבה, הקרקע והמים, ובכלל זה גם על נחל הקישון. למרבה הצער, בעלת ההרשאה הפרה, לכאורה, את מחויבותה, אך היא לקחה את האחריות והטיפול באירוע מבוצע על ידה בשטח. חנ"י מצרה על כך שרשות נחל והקישון והעומדת בראשה פועלות שלא בתום לב כנדרש מרשות ציבורית וממנהליה, שכן המצב העובדתי הובהר היטב לרשות הנחל. לו היתה הרשות פועלת בתום לב כנדרש, היא היתה פונה לגורמים האחראיים לזיהום במקום לחפש כותרות צהובות עם האויב הדמיוני שלה, חנ״י, שמצדה השקיעה מיליוני שקלים בפיתוח הנחל ושיקומו".