במכתב שנשלח לעירייה דורש יו"ר איגוד המשפטנים, לעצור ולתקן את המכרז למנהל אגף הפיקוח על הבנייה: "ניסיון ציני לעקוף את הנחיות משרד הפנים באמצעים שונים"

אודיה שווץ פרסום: 16:12 - 10/11/22
אתר בנייה | צילום (אילוסטרציה): Shutterstock
אתר בנייה | צילום (אילוסטרציה): Shutterstock

במכתב שנשלח לסיגלית כהן, מנהלת תכנון משאבי אנוש בעיריית חיפה, יוצא איגוד המשפטנים נגד מכרז שפרסמה לתפקיד "מנהל אגף הפיקוח על הבנייה", בטענה להדרתם מהמכרז.

כזכור, פרסמנו לאחרונה כי ההנדסאים המאוגדים בהסתדרות יצאו נגד המכרז בטענה שהעירייה החמירה את תנאי הסף של התפקיד בניגוד לחוק, בכך שהם לא נכללו בתנאי הסף. כעת גם המשפטנים טוענים כי הודרו מהאפשרות להתמודד לתפקיד.

מכבי קרית מוצקין 320_100

 "הובא לידיעתנו", כתב עו"ד יצחק גורדון, יו"ר איגוד המשפטנים בהסתדרות, "כי עיריית חיפה פרסמה ביום 27.10.22 מכרז פומבי למשרת 'מנהל/ת אגף פיקוח על הבנייה', תוך פגיעה חמורה במשפטנים בעיריית חיפה ובכלל הרשויות המקומיות ולמעשה בכלל ציבור עורכי הדין בישראל, בכך שתנאי הסף במכרז מדירים בעלי תואר במשפטים ומונעים מהם אפשרות להגיש מועמדותם למכרז. זאת בניגוד לנהוג ומקובל בתפקידים אלה ברשויות המקומיות ובניגוד לקבוע באוגדן תיאורי התפקידים בשלטון המקומי של משרד הפנים".

בניין עיריית חיפה | צילום: עומר מוזר
בניין עיריית חיפה | צילום: עומר מוזר

"למעשה", נכתב, "נראה לכאורה כי נעשו שורה של צעדים נפרדים כדי לאפשר רק למהנדסים ואדריכלים מורשים לגשת למכרז ולחסום את שאר האוכלוסיות מלגשת".

לדברי המשפטנים, עולה החשד כי "נעשה כאן ניסיון ציני לעקוף את הנחיות אוגדן תיאורי התפקיד של משרד הפנים באמצעים שונים, במטרה לחסום את האפשרות של בעלי תארים אקדמיים אחרים, ובהם משפטנים, להגיש מועמדות למכרז, בניגוד לאמור באוגדן תיאורי התפקידים ולנהוג ומקובל ברשויות המקומיות, תוך שימת הוראות האוגדן ללעג ולקלס".

המשפטנים טוענים לפגיעה קשה בזכויות עובדים מקבוצות אחרות, בהן גם הם, מאחר ונמנעת מהם שלא כדין, בחוסר סמכות ובחוסר סבירות, אפשרות הקידום לתפקידים משמעותיים ובכירים, בתוך כך גם בזכויות עורכי הדין ובעלי תארים אחרים שנמנע מהם להתמודד על התפקיד.

בעקבות כך הם דורשים להקפיא לאלתר את הליך המכרז, לתקן אותו ולפרסם מחדש "באופן המתאים את תנאי הסף של התפקיד לתנאי הסף של תפקיד 'מנהל יחידת הפיקוח על הבנייה' בהתאם לאוגדן תיאורי התפקידים של משרד הפנים", ולקבוע במכרז כי בעל תואר במשפטים עומד בתנאי הסף של ההשכלה ורשאי להגיש מועמדות במכרז.

 

מעיריית חיפה נמסר בתגובה: "הנושא נדון ואושר על ידי משרד הפנים".