השופט פסק לטובת העירייה, במחלוקת מול וועד העובדים בעניין ועדת השדרוגים, וקבע: "העניין מסור לשיקול דעתה של העירייה ואין כל מקום להתערב״

מערכת רדיו חיפה פרסום: 16:53 - 07/12/22
עינת קליש ונחשון צוק בבית הדין לעבודה | צילום: רדיו חיפה
עינת קליש ונחשון צוק בבית הדין לעבודה | צילום: רדיו חיפה

נשיא בית הדין האזורי לעבודה בחיפה השופט יגאל גלם דחה את טענת נציגות העובדים בעירייה כי ישנה הפרה של הסכמת הצדדים לה ניתנה תוקף בדיון שהתקיים ביום 25.11.22.

"רשמנו לפנינו את ההבהרה המודגשת של העירייה לפיה ראש העיר לא תהיה חלק מוועדת השדרוגים, בהינתן חברותה בוועדת המעקב ומטעמה ימונה נחשון צוק, מחזיק תיק כוח אדם", נכתב בהחלטת השופט.

"משנתנה הבהרה זו על ידי העירייה אנו דוחים את טענת נציגות העובדים כי יש הפרה. באותו דיון אכן התמקדנו בתיקוני נוהל ועדת השדרוגים ביחס לסעיפים קונקרטים בלבד. צודקת העירייה כי בהתאם לאותו הסכם לא נקבע כי היא כבולה להרכב ועדת השדרוגים כפי שפורסם בשנת 2019.

"ברור לכולם שראש העירייה לא יכולה לשבת גם בהרכב ועדת השדרוגים וגם להיות חברה בוועדת המעקב שאמורה להתכנס כערכאה גבוהה יותר רק במידה ולא תהיינה הסכמות בוועדת השדרוגים.

"אין בפסק הדין שלמעשה נתן תוקף להסכמות הצדדים מיום 25.11 כל איסור על מינויו של נחשון צוק לשבת בהרכב ועדת השדרוגים ומקובלת עלינו טענת העירייה לפיה עניין זה מסור לשיקול הדעת של העירייה. משהבהירה העירייה כי השיקול למנות את צוק כחבר בוועדת השדרוגים בהיותו מחזיק תיק כוח אדם הרי שעניין זה אכן מסור לשיקול דעתה של העירייה ואיננו רואים כל מקום להתערב".

עו"ד גיל בר טל, יו"ר הסתדרות המעו"ף בתגובה: "מכבדים את החלטת בית הדין ונבוא בלב פתוח ונפש חפצה. בשארית האופטימיות מקווה שגישתו של מר צוק תהייה אוהדת והוא יחתור לפתרון לטובת כולם".

אמנון עידו מסר בתגובה: "אנו מכבדים את החלטת השופט ותקווה כי מר נחשון צוק לא יוביל למבוי סתום את דיוני הוועדה".