ושמחת בחגך

h

ושמחת בחגך

עם מיטב הפרשנים של רדיו חיפה