הצדדים קבעו כי נציג של תקווה חדשה יוצב במקום השני. תקציב הבחירות יעמוד על 1.3 מיליון שקלים, כאשר נקבע כמה כסף כל צד יביא

אודיה שווץ פרסום: 11:26 - 10/09/23
עו״ד דוד עציוני | צילום: מיכה בריקמן
עו״ד דוד עציוני | צילום: מיכה בריקמן

סיעת הבית שלנו בראשות 'דוד עציוני' ומפלגת 'תקווה חדשה' חתמו בסוף השבוע על ריצה משותפת בבחירות למועצת העיר.

מפרטי ההסכם עולה, כי נציג של תקווה חדשה יוצב במקום השני ברשימה. בנוגע ליתר המועמדים ומיקומם – יוצעו על ידי עציוני בהתייעצות עם המפלגה.

ההסכם קובע גם כי התקציב הכולל של הבחירות יעמוד על 1.3 מיליון שקלים לכל היותר, כאשר עציוני יביא 800 אלף שקלים, והמפלגה תשלים עוד 500 אלף שקלים. נקבע כי החלוקה לפי חוק המימון – יחס החלוקה בין הצדדים הוא באופן הבא:

שיעור השתתפות בסכום מימון הבחירות (זכאות למימון ממלכתי): 48.5% מפלגה, 51.5% סיעה.

שיעור החלוקה בסכום הוצאות הבחירות (הוצאות הקמפיין): 38.5% מפלגה, 61.5% סיעה.

הוצאות בלתי מיוחסות: 0% מפלגה, 100% סיעה.

כל שינוי בהרכב השותפים, התקציב ויחסי ההחזר מצריך הסכמה ואישור של המפלגה. ככל והסיעה תבצע חריגות מהתקציב – המפלגה ציינה כי היא לא תישא בהוצאות.

בתוך כך, עציוני חתם בין היתר כי הוא מתחייב שלא לעשות שימוש במאגרי מידע שאינם חוקיים, להקפיד על הוראות החוק, ולבצע תעמולת בחירות רק במסגרת המותר בחוק.