00:00 - 20:00
השידורים יתחדשו במוצאי יום כיפור
20:00 -