חבר מועצת העיר מציע כי העירייה תאפשר הארכה של תקופת החכירה של נכסים בעיר, בכפוף לכך שבעלי העסקים יתחייבו לבצע שיפוץ של החזית

אודיה שווץ פרסום: 14:41 - 21/05/23
ניר שובר | צילום: גיל נחושתן
ניר שובר | צילום: גיל נחושתן

חבר מועצת העיר חיפה, ניר שובר, הגיש הצעה לסדר לפיה תוארך תקופת החכירה של נכסים בעיר ל-49 שנים נוספות.

"ברחבי העיר חיפה יש עשרות נכסים, לרוב מסחריים, בבעלות עירונית, המוחכרים בחכירה ארוכת טווח שמועדה עתיד להסתיים בשנים הקרובות – נכסים בקמפוס הנמל, בתי אבות, מרכזי ספורט ופנאי עסקים בחוף הים וכו'", מסביר שובר. "בגלל אי הוודאות שנוצרה, נגרם נזק אדיר לחוכרים שמחזיקים בנכסים עצמם ולבעלי העסקים חוכרי/שוכרי המשנה. הם נמנעים מסיבות כלכליות ברורות מלהשקיע בעסקים אותם הם עתידים להשיב בתום תקופת החכירה. הנכסים נותרים מוזנחים ולא משופצים".

על פי הצעתו של שובר, מועצת העיר תאשר ותמליץ לאגף הנכסים בעירייה לאמוד את גובה התשלום בגין הארכת תקופות החכירה, בכפוף לכך שהחוכר יפנה תוך שנה מרגע אישור המועצה, ויתחייב לשפץ את החזית של העסק.

בהמשך לכך, מוצע כי אגף נכסים ושמאות בשיתוף השרות המשפטי יכין הסכמים להארכת תקופות החכירה המסתיימות בשנים הקרובות – לתקופת חכירה נוספת מהוונת של 49 שנים נוספות, ויביא אותם לאישור במועצת העיר בישיבת מועצה מיוחדת לטובת הנושא.

"כמחזיק תיק שפ"ע יש לי רצון עז שחזות העיר תהייה נקייה ויפה לטובת התושבים, לטובת בעלי העסקים והחוכרים ובעיקר בשבילכם התושבים", אומר שובר. "ההצעה לסדר תסדיר את הארכת החכירה, תייצר אופק אמיתי ונכון לחוכרים כמו בשאר הערים בארץ, דבר אשר יתמרץ ויביא אותם להשקיע בנכסים.

"חשוב לציין שהמהלך ימלא את קופת העירייה בסכומים גדולים שישולמו על ידי החוכרים בגין הארכת זכות החכירה. כספים שננתב לטובת התושבים ושיפור חזות פני העיר".