סקר שערכה הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו באמצעות מכון 'מדגם' מצא כי שיעורי ההאזנה לתחנות רדיו חיפה וחם-אש גבוהים ביחס לתחנות האזוריות באזורים כרמל-מפרץ וגליל-גולן

מערכת רדיו חיפה פרסום: 14:35 - 17/07/23

הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו פרסמה היום (שני) את תוצאות סקר שיעורי האזנה לרדיו הארצי והאזורי שנערך בחודשים פברואר עד מאי 2023. מממצאי הסקר עולה, כי רדיו חיפה 107.5 ורדיו חם-אש 99.5 מובילות בשיעורי ההאזנה בקרב התחנות האזוריות באזורי כרמל-מפרץ (חיפה, קריות, נשר) וגליל-גולן (צפון).

הסקר נערך על ידי מכון "מדגם" בראשות מנו גבע, בקרב 6,418 מרואיינים מכלל האוכלוסייה בישראל, בגילאי 18 ומעלה בפיזור ארצי ואזורי, וב-16 אזורי זיכיון. הסקר בחן את שיעור החשיפה (אחוז המאזינים לשידורי רדיו הרדיו מקרב כלל האוכלוסייה) והן את נתח האזנה (אחוז המאזינים לתחנת רדיו מבין כלל המאזינים).

על פי ממצאי הסקר, שיעור ההאזנה לרדיו חיפה 107.5 באזור כרמל-מפרץ עומד על 9.5%, ושיעור ההאזנה לרדיו חם אש 99.5 עומד על 7.4%. שיעורי ההאזנה לתחנות האחרות באזור זה: גלי ישראל 2.9%, 103FM 1.7%, התחנה 101.5 1.2% ורדיו צפון עם 0.5% בלבד.

עוד נמצא כי שיעורי ההאזנה לרדיו חם אש 99.5 באזור גליל-גולן עומד על 7.2%, ושיעור ההאזנה לרדיו חיפה 107.5 עומד על 4.8%. שיעורי ההאזנה לתחנות האחרות באזור זה: רדיו צפון 2.5%, גלי ישראל 2.1%, 103FM 1.7%, רדיו קול רגע 1.2% והתחנה 101.5 עם 1% בלבד.