דו"ח מרשם הפליטות לסביבה לשנת 2022 של המשרד להגנת הסביבה, מצא כי במפרץ חיפה התרחשו הפחתות מצטברות בפליטת מזהמים של עד 95% משנת 2012. בז"ן: "השקעותיה של בז"ן באיכות הסביבה הביאו למהפך במפרץ"

אודיה שווץ פרסום: 07:50 - 06/09/23
בז
בז"ן | צילום: דניאל לבטובסקי

המשרד להגנת הסביבה פרסם הבוקר (רביעי) את דו"ח המפל"ס (מרשם הפליטות לסביבה) לשנת 2022, לפיו חלו הפחתות של עשרות אחוזים בפליטות מזהמים בעשור האחרון.

דו"ח המפל"ס מציג מדי שנה את פליטות המזהמים של 572 מהמקורות הגדולים בישראל. כמדי שנה, המפל"ס משמש כלי מרכזי לזיהוי מגמות של פליטות מזהמים והעברת פסולת בישראל. המשרד להגנת הסביבה נעזר במפל"ס כאמצעי מסייע לפעילות פיקוח, לקבלת החלטות ולקביעת מדיניות.

במשרד מציינים כי המפל"ס נועד גם להגביר את שקיפות המידע הסביבתי בישראל, ככלי המנגיש מידע לציבור על פליטות מזהמים (לאוויר, לים, לנחל ולקרקע) ועל העברות פסולת מכל המפעלים הגדולים.

התחזיות במשרד צפו כי בשנת 2022 לא תהיה עלייה בפליטות גזי חממה אך בניגוד אליהן בשנת 2022 נרשמה עלייה של 3.5% בפליטת גזי חממה לאוויר בישראל, כאשר המקור העיקרי הוא ייצור חשמל, תחבורה וגזי קירור.

העלויות החיצוניות של פליטות לאוויר לשנת 2022 בדיווחי המפל"ס מסתכמות ב-14 מיליארד שקל, מתוכן 8.5 מיליארד שקל מפליטת גזי חממה – עלייה של כ-1.6% בהשוואה לעלות הפליטות בשנת 2021.

מפעלי מפרץ חיפה

במפרץ חיפה התרחשו הפחתות מצטברות בפליטת חומרים מזהמים לאוויר של 57% עד 95% משנת 2012. במשרד להגנת הסביבה מציינים כי הפחתות אלו הושגו בעיקר בעקבות יישום התוכנית הלאומית להפחתת סיכונים במפרץ חיפה (2015 עד 2020) וכן פעולות אסדרה ואכיפה של המשרד להגנת הסביבה.

ב-NMVOC נרשמה הפחתה מצטברת של 88% בפליטות לאוויר משנת 2012 והפחתה של 7% בשנת 2022, הנובעת מהפחתות במפעל גדיב וסגירת מפעל שמן תעשיות שמנים. בחלקיקי PM10 חלה עלייה של 15% בשנתיים האחרונות ומקורה בתחנת הכוח חיפה. כמות הפליטה עדיין נמוכה מהפליטות שהיו בשנים 2012 עד 2018.

כמו כן, בתחמוצות חנקן חלה בשנתיים האחרונות הפחתה של 21% בעקבות הפחתות בתחנת הכוח חיפה, כרמל אולפינים, בז"ן וגדיב. בחומרים מסרטנים חלה הפחתה של 23% בשנת 2022 בעקבות הפחתות בתחנת הכוח חיפה ובבז"ן (צמצום דליפות מרכיבי ציוד).

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן: "נתוני המפל"ס, מרשם הפליטות לסביבה, מוסיפים להיות כלי מרכזי עבור הציבור, הארגונים הסביבתיים והמשרד, המאפשר לקבל תמונת מצב מפורטת בשקיפות מלאה על הזיהום הסביבתי. האופן שבו המשרד יישם את חוק אוויר נקי בעשור האחרון בא לידי ביטוי במפל"ס ומראה ירידה לאורך שנים בפליטות המזהמים לאוויר מהתעשייה בישראל, כך שהן הגיעו לרמה של פליטות התעשייה האירופית.

"את אותה העבודה שהמשרד ביצע באמצעות חוק אוויר נקי – בכוונתנו לעשות גם בהפחתת פליטות גזי חממה, באמצעות חוק האקלים, עם יעדי הפחתה המעוגנים בחקיקה, שייצר מחויבות של כלל משרדי הממשלה להוביל את ישראל למשק מאופס פליטות.

"דוח המפל"ס אף מראה שיש עוד עבודה סביבתית רבה במעבר של ישראל לאנרגיות מתחדשות, במניעת שריפות פסולת ובהגברת מיחזור הפסולת, והמשרד ממשיך לפעול ביתר שאת בכיוונים אלה, ולהתוות את הכיוון ביחד עם הממשלה כולה".

מקבוצת בזן נמסר: "דו"ח המפלס מוכיח את מה שבזן טוענת מזה תקופה ארוכה – השקעותיה באיכות הסביבה הביאו למהפך במפרץ חיפה. האמירה הזו מגובה בנתוני המשרד להגנת הסביבה. הדו"ח מהדהד את נתוני בזן המציגים הפחתה בפליטות של עד 95% ובהשוואה בין אזורי התעשייה השונים ברחבי ישראל ניכר כי מפרץ חיפה הוא אחד המתחמים הנקיים ביותר בישראל, בניגוד מוחלט לתפיסה המקובלת בציבור".

מאיגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה נמסר: "דו"ח מפל"ס מתפרסם באותן שעות בהן נצפים ערכים גבוהים של החומר המסרטן בנזן סביב מתחם בז"ן. חשוב להדגיש, כי דיווחי הפליטות המהווים בסיס לדו"ח נמסרים על-ידי המפעלים עצמם, בעוד שבשעות אלה ממש האיגוד מודד פליטות בערכים חריגים, הנובעות מתקלה בצינור בנזן ופעולות תחזוקה שננקטו בעקבותיה – אשר אינן נכללות בדו"ח.

"מדו"ח המפל"ס עולה, כי מרבית הירידה במזהמים בעשור האחרון נובעת ממעבר המפעלים לשימוש בגז במקום מזוט. מאז, נזקפת הירידה בפליטות לזכות סגירת מפעלים ובדו"ח הנוכחי ספציפית למפעל שמן, אחד מהמפעלים המזהמים במפרץ חיפה.

"עובדה זו, מוכיחה ביתר שאת, כי הדרך היחידה למגר את מפגעי זיהום האוויר בלב מטרופולין חיפה היא סגירת מפעלי הזיקוק – ויפה שעה אחת קודם".

06:00 - 07:00
שש בבוקר
עכשיו בשידור
איזה בוקר
09:00 - 10:00
שרון גל
10:00 - 13:00
המסיבה
13:00 - 14:00
אמא עצבנית
14:00 - 15:00
קטן ב-2
15:00 - 18:00
מגה מיקס
18:00 - 20:00
תכנית הספורט של ישראל
20:00 - 06:00
רצועת הלילה - להיטים ברצף