בעקבות הנחייה שהוציא מטה התכנון הלאומי לקראת הבחירות, חלק מהוועדות המקומיות עוצרות את פעילותן אך חברי הוועדה בחיפה זומנו לישיבה מחר. ניר שובר: "שוחד בחירות". יו"ר הוועדה: "תפקידנו למנוע עוגמת נפש"

אודיה שווץ פרסום: 13:54 - 11/09/23
אתר בנייה | צילום (אילוסטרציה): Shutterstock
אתר בנייה | צילום (אילוסטרציה): Shutterstock

חברי ועדת המשנה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה קיבלו זימון לישיבה שתקיים מחר (שלישי). חבר מועצת העיר ניר שובר, החבר בוועדה, פנה ליועצת המשפטית של העירייה בדרישה שתבחן את ביטול כינוס הוועדה, ומאיים בעתירה לבית המשפט.

לדבריו של שובר, מדובר ב"שוחד בחירות" כשלטענתו הפרויקטים שידונו בוועדה שייכים לתורמים של מועמדים.

נציין כי בחודש יולי הוציאו מנכ"ל מינהל התכנון רפי אלמליח ויו"ר מטה התכנון הלאומי הרב נתן אלנתן, הנחיה כללית לקראת הבחירות לרשויות המקומיות ובה נכתב כי "ככלל, על ועדות מקומית לנהוג ברגישות ראויה בתקופת ערב בחירות, ולשקול שיקולים של 'שכל ישר' ושל 'הגיון בריא' במסגרת עבודתן השוטפת".

ניר שובר | צילום: וואיל עווד
ניר שובר | צילום: וואיל עווד

השניים הבהירו כי "יש לפעול ככל הניתן, בדרך אשר משלבת עבודה ומנהל תקין כל עוד אין מניעה לעשות כן… ככל שמדובר בבקשות פשוטות, כדוגמת בקשות להיתרים תואמי תכנון, שאין סיבה לעכבן ושאין מניעה לדון בהם ברשות הרישוי, המערכת תפעל כסדרה".

יחד עם זאת צוין, כי "ככל שמדובר בתכניות, בבקשות לשימושים חורגים, הקלות ובקשות אחרות אשר מעלות שאלות עקרוניות או שאלות שיש להם השלכות תכנוניות לטווח ארוך או שאלות העוסקות בנושאים רגישים, חשובים או שנויים במחלוקת – וככל שמועד הבחירות מתקרב, יתכן שלא יהיה מקום לדון בהם 'ערב בחירות', ויש להתייעץ עם יועמ"ש הוועדה המקומית בטרם דיון בבקשות כאמור.

הובהר כי "בכפוף להנחיית יועמ"ש הועדה המקומית, מרבית הבקשות להיתרים, גם אם הן כוללות הקלה, אינן מצדיקות דחייה כאמור. כל עוד לא קבע יועמ"ש הוועדה המקומית אחרת, אין מניעה כי הועדה המקומית או רשות הרישוי, לפי העניין, ידונו בבקשה לפי נהלי העבודה הרגילים והלו"ז שנקבעו בחוק ובתקנות".

"אין בכוונתי אפילו לשקול עיכוב בציפיות התושבים"

יו"ר הוועדה, מיכי אלפר, מסר בתגובה: "ישיבת הועדה המתכוננת למחר (שלישי) הינה פרי מאמץ אדיר של צוותי מינהל הנדסה, אשר השקיעו שעות עבודה רבות מתוך רצון שלא לעכב בקשות ותכניות זמן נוסף. ביטול הישיבה מחר משמעותו המתנה של ארבעה חודשים ללא הצדקה. הוועדה תתכנס מחר על מנת לדון ולשאת קרוב לשמונים בקשות ותכניות בניה בחיפה.

"תפקידנו כנבחרי ציבור וכצוותים מקצועיים הינו למנוע עוגמת נפש ועיכוב לעשרות משפחות המחכות לדיון זה. כך פעלנו לקראת ישיבת ועדה זו וכך בישיבה הקודמת. נעשתה עבודה קשה כדי להספיק כמה שניתן ולמנוע עוגמת נפש כמתואר.

מיכי אלפר | צילום: ראובן קופוצ'ינסקי
מיכי אלפר | צילום: ראובן קופוצ'ינסקי

"המדיניות שהובלתי בתחום התכנון היא למנוע ככל שניתן קושי ועיכובים מתושבים המצפים שנדון בפנייתם. לכן הוכפלו היקפי האישורים בכהונתי, ולכן נעשו מאמצים רבים לקראת ישיבת הועדה מחר. תושבים שצריכים להרחיב את דירתם, לא צריכים לסבול מהעובדה שמתקיימת מערכת בחירות. גורמי התכנון במנהל הנדסה עבדו שעות רבות בשבועות האחרונים, לעיתים עד שעות מאוחרות בלילה, כדי שנעשה את תפקידנו הציבורי נאמנה. לי לא הייתה חופשת קיץ, בדיוק בגלל נושא זה.

"הפניה המופרכת נשענת לצערי שוב על טעות פטאלית לפיה ככל שיהיה רע לתושבים יהיה מי שירוויחו מכך בבחירות. אני מציע לאפשר את פעילותה התקינה של הועדה ולהפסיק להפריע בתואנות שווא, ואם אפשר גם להתחשב בעשרות תושבים הממתינים לישיבת הוועדה מחר.

"הסמכות לכינוס הוועדה הוא שלי, הסמכות לביטולה הוא שלי. כמשרת ציבור המחויב רק לציבור, אני מודיע כי אין בכוונתי אפילו לשקול עיכוב בציפיות התושבים ממני. אנו פועלים על פי הנחיית מינהל התכנון, בתיאום עם השירות המשפטי, ובהתאם לפרקטיקה הנוהגת במרבית הוועדות המקומיות בארץ, וכך אפעל הלאה".