הפיקוח על הבנקים הודיע על הכללת תושבים ועסקים שפונו בהחלטת מדינה בצפון הארץ, במתווה הסיוע שאומץ על ידי הבנקים

מערכת רדיו חיפה פרסום: 12:46 - 08/11/23
גבול לבנון, צפון, מטולה | צילום: רדיו חיפה
גבול לבנון | צילום: רדיו חיפה

בנק ישראל הודיע היום (רביעי) על הרחבה של מתווי הסיוע בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות הברזל". המתווה יכלול כעת גם את תושבי הצפון שפונו מבתיהם בהחלטת הממשלה.

עם פרוץ המלחמה הודיע בנק ישראל על מתווה מקיף שאומץ על ידי הבנקים, ומתווה נוסף שאומץ על ידי חברות כרטיסי האשראי, במטרה לסייע ללקוחות בהתמודדות עם השלכות המלחמה. המתווים כוללים בין היתר, את האוכלוסייה שמתגוררת או בעלת עסק שנמצא בטווח של עד 30 ק"מ מרצועת עזה; אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם מדינתי רשמי נכון למועד ערב פרסום המתווה (מפונים מיישובי הדרום); אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8; ואוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים (לקוחות המעגל הראשון במתווה).

היום, כאמור, הודיע הפיקוח על הבנקים על הרחבת לקוחות המעגל הראשון במתווים אלו, על ידי הכללת האוכלוסייה המתגוררת ביישובי צפון הארץ, או בעלת עסק שנמצא ביישובי הצפון, שפונו ידי גורם מדינתי רשמי נכון לתאריך 7.11.23, והמתגוררים באחד מהישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל.

המתווים מאפשרים לאוכלוסיות שנפגעו באופן ישיר מנזקי המלחמה לדחות, ללא ריבית וללא עמלות, את תשלומי ההלוואות והמשכנתאות, לקבל פטור ממרבית העמלות ופטור מריבית על יתרת החובה עד לסכום של 10,000 שקלים, למשך שלושה חודשים מרגע הצטרפותם. ליתר הלקוחות ברחבי הארץ ניתנה במתווים שפורסמו אפשרות לדחות ללא עמלות את תשלומי ההלוואות והמשכנתאות למשך שלושה חודשים, כאשר התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה והתשלומים יתווספו ככלל בסוף תקופת ההלוואה. תנאי המתווה המלאים והמפורטים נמצאים באתר בנק ישראל.

הרחבה נוספת של המתווה, שנעשתה בתיאום עם החשב הכללי, היא הכללת ההלוואות שהועמדו באמצעות הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה כחלק מההלוואות שניתן לדחות במסגרת מתווה הסיוע שאומץ על ידי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "הרחבת המתווה שפורסם היום הוא נדבך נוסף בסט הכלים הכלכליים שאנו בבנק ישראל מקדמים כדי להקל על תזרימי המזומנים של אוכלוסיית היעד, להגביר את הוודאות הפיננסית ולסייע לציבור לצלוח את התקופה המאתגרת הזו, תוך מתן דגש על משקי הבית והעסקים הקטנים. נמשיך לפעול במקביל בכל ההיבטים הכלכליים שבאחריותנו. אני רוצה להודות לפיקוח על הבנקים על הרחבת המתווה ולבנקים ולחכ"אות על הצטרפותם".

המפקח על הבנקים, מר דניאל חחיאשוילי: "הרחבת מתווי הסיוע והכללת תושבי הצפון שפונו מביתם בקבוצת הזכאים לסיוע המקיף שניתן במסגרת המתווים, מהווה המשך לצעדים הרבים שנקטנו מאז פרוץ המלחמה כדי לסייע ולהקל על הלקוחות. בכל המהלכים שאנו מקדמים, אנו בוחנים מהו הסיוע המיטבי והאפקטיבי ביותר שניתן לתת ללקוחות ולאור זה אנו פועלים. אני מודה לבנקים ולחברות כרטיסי האשראי על הירתמותם להרחבת המתווים, ועל פעולות נוספות שהם נוקטים ביוזמתם כדי לסייע ללקוחות בתקופה זו".