ברקע המלחמה: הכנסת אישרה ברוב קולות, את תיקון החוק 'ממדים ללימודים' המבטיח מימון מלא של שכר הלימוד לחיילים ששירתו בתפקידים קרביים, במקום 75% מימון בלבד

מערכת רדיו חיפה פרסום: 15:35 - 20/12/23
חיילי צה
חיילי צה"ל ברצועת עזה | צילום: דובר צה"ל

הכנסת אישרה סופית ברוב של 17 חברי כנסת וללא מתנגדים או נמנעים, את התיקון לחוק "ממדים ללימודים", הקובע השתתפות מלאה של המדינה במימון שכר הלימוד לחיילים זכאים.

הצעת החוק של אופיר כץ, אלי דלל, שרון ניר, מיכאל ביטון וקבוצת חברי כנסת קובעת, מתקנת את החוק שעבר בכנסת ה-24 לפיו יינתן מימון של 75% לחיילים המשוחררים. כעת הוצע לתקן את החוק באופן שיינתן מימון מלא של שכר הלימוד השנתי. בנוסף, הוצע להאריך את פרק הזמן למימוש הזכאות לחמש השנים שלאחר תום השנה שבה החייל השתחרר משירות סדיר, ולעניין חייל ששירת שירות נוסף – לא תובא תקופת השירות הנוסף במניין חמש השנים לזכאות, ובלבד שהחל את לימודיו בתוך שבע שנים מתום השנה שבה השתחרר.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "לאחר הדיון הער אשר התקיים בנושא מימון שכר לימוד ללוחמים בכנסת ה-24, במסגרתו עבר חוק קליטת חיילים משוחררים, התיקון המוצע מבקש להוסיף להטבות הניתנות לחיילים משוחררים, הטבה של השתתפות מלאה במימון שכר לימוד ללוחמים במוסדות להשכלה גבוהה, בכפוף לעמידה בתנאים המזכים.

"תיקון זה יסייע ללוחמים המשוחררים משירות צבאי בהתמודדות עם עומס ההתחייבויות המוטלות עליהם, על ידי הקצאת משאבים למימון שכר לימוד מלא במוסדות השכלה גבוהה. באופן הזה יגבר בטחונו הכלכלי של החייל המשוחרר, יתחזק מעמדו החברתי ותרומתו היצרנית לחברה הישראלית תגבר אף היא".

נציין כי הזכאות לקבלת המלגה נקבעת על ידי צה"ל בתום שירות החובה וכוללת: חיילים לוחמים ואוכלוסיות מיוחדות משוחררים, שהתגייסו (יום החיול) החל מ-01.07.13 ואילך.

תנאי הזכאות:

-לוחמים ששירתו לפחות 75% מתקופת שירותם כלוחמים.

-חיילים השייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: חיילים בודדים משוחררים, זכאי תשמ"ש-הורים, עולים חדשים* (כהגדרת צה"ל) ובני מיעוטים.